dinsdag, 29 september 2015 21:10

Schiedam gaat door met investeren in de historische binnenstad

Per 1 oktober 2015 gaat het derde project Werk aan de Winkel van start: Werk aan de Winkel 3.0 dat bestaat uit twee regelingen. Behalve dat eigenaren van panden in de Hoogstraat hun bezit kunnen opknappen met gebruikmaking van een bijdrage, is er nu ook een regeling voor het aanbrengen van geluidwerende aanpassingen voor horecaondernemingen in het centrum van Schiedam.

Uitgangspunt is dat de revitalisering van de binnenstad op twee manieren wordt versterkt, namelijk door een meer bruisende horeca én door verbetering/bescherming van het woongenot. Het totaal beschikbaar gesteld bedrag voor de gehele regeling is € 700.000 en deze loopt tot 31 december 2017 of zoveel eerder bij uitputting van het budget.

Het nieuwe onderdeel in de regeling (en een unicum in Nederland) is de mogelijkheid die aan horeca-exploitanten en/of eigenaren van horecapanden met daarin een horecabedrijf, met een vergunning voor horeca in categorie B (café) of B/C (eetcafé) geboden wordt om geluidsonderzoeken te laten uitvoeren. En om aan de hand van de resultaten geluidswerende aanpassingen door te voeren. Horecaondernemers ontvangen de complete vergoeding voor geluidsonderzoek plus 50% bijdrage in de investeringskosten voor geluidswerende maat- regelen voor horecapanden in de binnenstad (tot maximaal 12.500 euro). Voor de kosten die de pandeigenaar draagt, is een laagrentende lening mogelijk.

Het project Werk aan de Winkel is in 2008 gestart en is erg succesvol gebleken. Sinds de start zijn er met behulp van twee opeenvolgende subsidieregelingen 140 winkelpanden aangepakt en opgeknapt (waarvan 116 in de Hoogstraat) en 80 woningen gerealiseerd boven winkelpanden (waarvan 65 in de Hoogstraat). Subsidies van Werk aan de Winkel hebben het voor pandeigenaren aantrekkelijk en mogelijk gemaakt om te investeren in hun vastgoed. Gemiddeld is op elke euro subsidie zes euro geïnvesteerd door pandeigenaren. De kwaliteit van de aangepakte panden, en daarmee het uiterlijk van de Hoogstraat is verbeterd. Dit heeft ook de verblijfskwaliteit (en daarmee de revitalisering) van de binnenstad vergroot.

Voor meer informatie kunnen eigenaren en ondernemers via e-mail contact opnemen met de projectleider: werkaandewinkel@schiedam.nl.

Schiedam gaat door met investeren in de historische binnenstad

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws