vrijdag, 02 oktober 2015 13:06

Schiedam gaat het voor mekaar maken

De gemeente Schiedam heeft vandaag de Begroting 2016 gepubliceerd. Het gaat om het ‘voor mekaar maken’ van de ambities en doelstellingen uit het Kompas ‘Samen Schiedam vernieuwen’. Het ‘doen’ staat daarbij voorop. 'Deze begroting geeft een meerjarig perspectief met als uitgangspunt een financieel solide positie.' schrijft de gemeente.

Volgens eigen zeggen heeft Schiedam een sterke financiële positie. Met solide reserves in verband met mogelijke risico’s en dat vormt een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van Schiedam. De stand van de algemene reserve bedraagt € 24,3 miljoen en van de risicoreserve € 22,4 miljoen. De totale begroting van de gemeente Schiedam omvat ruim 319 miljoen euro.

'Het gemeentebestuur wil voor de inwoners en ondernemers van Schiedam een betrouwbare partner zijn. Het uitgangspunt is dan ook: doen wat je hebt beloofd. Daarom blijft er volop aandacht voor de leefbaarheid van de wijken. De aanpak in Nieuwland en de binnenstad wordt voortgezet. De in Schiedam-Oost ingezette aanpak wordt verder verstevigd. In de begroting zijn voldoende middelen gereserveerd om ervoor te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft deze ook krijgt. Daarnaast zijn kansen verwerkt op het gebied van onder andere duurzaamheid, maritieme ontwikkeling, stadsmarketing en Schiedam in Beweging.'

De begroting is beschikbaar in een overzichtelijke, digitale uitvoering, die te bekijken is op www.schiedam.nl/begroting2016. De gemeenteraad behandelt de begroting tijdens haar vergadering van woensdag 11 november.

Schiedam gaat het voor mekaar maken

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws