maandag, 13 juli 2015 07:53

Schiedam gaat onderwijsvernieuwingen van docenten steunen

Tijdens de behandeling van de zomernota 2016 op 9 juli 2015 heeft onderwijswethouder Mario Stam aangegeven het voorstel van D66 raadslid Zülfikar Güler, om de professionele kwaliteiten van leraren op Schiedamse scholen, te willen ondersteunen. Reeds voor de behandeling van de zomernota heeft D66 Schiedam verzocht of initiatieven van docenten met vernieuwende de ideeën op onderwijskundig vlak konden worden gefaciliteerd door de gemeente. D66 is van mening dat docenten vernieuwing zelf moeten kunnen creëren, in een onderwijsstelsel dat nog steeds behoorlijk top-down aangestuurd wordt. Onderwijs moet per dag beter zijn dan het gisteren was. Aan die wens van D66 is middels een toezegging gehoor gegeven. Vanuit de lopende begroting zullen innovatieve ideeën gericht op verdere verbetering van de onderwijskwaliteit in Schiedam worden ondersteund.

Na de zomervakantie zal het college van Schiedam het voorstel verder uitwerken.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws