donderdag, 12 februari 2015 13:28

Schiedam gaat schades aan lichtmasten zelf verhelpen

De gemeente Schiedam gaat schades aan individuele lichtmasten voortaan zelf verhelpen. Woensdag 11 februari 2015 zetten wethouder Alexander van Steenderen en Henk Blom, directeur Marktoperaties van Stedin, hun handtekening onder de overeenkomst waarmee deze afspraak werd bekrachtigd. Door de nieuwe afspraak kunnen kleine storingen sneller worden aangepakt. Grotere storingen worden nog steeds verholpen door Stedin.

In circa 80 procent van de storingen aan openbare verlichting, gaat het om één of enkele kapotte of omvergereden lichtmasten. Door de overeenkomst kan de gemeente die lichtmasten nu sneller en goedkoper repareren. Wethouder Alexander van Steenderen (o.a. Beheer Openbare Ruimte): "Stedin blijft verantwoordelijk voor het elektriciteitsnetwerk, maar de gemeente gaat zorgen voor een sneller herstel van individuele schades."

Wettelijk is bepaald dat de gemeente wél beschadigde masten mag repareren, maar niet aan het ondergrondse elektriciteitsnetwerk van het nutsbedrijf mag komen. Wethouder Van Steenderen: "In de praktijk moeten er dan twee werkbusjes van twee verschillende bedrijven op eenzelfde moment voor één kapotte lichtmast komen. Dat kan natuurlijk efficiënter. Voortaan komt er na een melding één bedrijf, dat meteen aan de slag gaat. Dat scheelt zowel de gemeente als Stedin veel tijd en geld. Het belangrijkste is natuurlijk dat het licht weer snel aan gaat." De nieuwe afspraken gelden alleen voor individuele kapotte lichtmasten. Storingen in het ondergrondse elektriciteitsnet, waardoor soms de verlichting in een hele straat uitvalt, worden nog steeds verholpen door Stedin.

Met het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst geeft Stedin de gemeente toestemming om reparatiewerk aan het elektriciteitsnetwerk te laten verrichten door eigen gecertificeerde aannemers. De kosten worden door Stedin gedragen. Hierdoor kan de doorlooptijd voor het oplossen van storingen worden verkort naar één week in plaats van zes weken. Daarnaast kunnen de kosten met zo'n 70% worden verminderd, wat op jaarbasis zo'n 10.000 euro scheelt. Schiedam is een van de eerste gemeenten die deze dienstverleningsovereenkomst aangaat met Stedin.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws