woensdag, 18 januari 2017 08:51

Schiedam komt met leegstandsverordening

Schiedam - Maandagavond 16 januari gingen ondernemers, vastgoedeigenaren, belanghebbenden en de gemeente met elkaar in gesprek over de Schiedamse binnenstad.

Wethouder Marcel Houtkamp vertelde over het realiseren van een bruisende, levendige binnenstad. Daar is de afgelopen jaren vanuit de ambitie van de gemeente veel inzet op gepleegd. Voorbeelden hiervan zijn het project Lange Haven +, versterking van het Museumkwartier en het actuele Hoogstraat plus project.

Diverse stakeholders in de binnenstad gingen tijdens de avond met elkaar en het publiek in gesprek, namelijk Lou van Rossum (Tafel van Goud), Hartger Fijten (Tempeloptiek), Jan-Willem Vogels (Rabobank), Anke Bodewes (AB Makelaardij) en John van Doorn (D&S).

Het gaat langzaam beter en er is vertrouwen in de Schiedamse binnenstad. Toch zijn we er nog niet. De vele leegstaande panden vragen om een intensivering van de leegstandsaanpak. Daarom wil het college gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt en heeft het de gemeenteraad voorgesteld een leegstandsverordening in te voeren. Met de leegstandsaanpak beoogt de gemeente meer grip te krijgen op de leegstand en inzicht in de redenen van leegstand.

Avondvoorzitter Gerben van Dijk, vastgoedexpert en herbestemmingdeskundige, vatte de avond als volgt samen: “Een avond met een goede ‘vibe’. Gemeente, eigenaren en ondernemers dichtbij gezamenlijk target tegen leegstand. Wordt vervolgd.”

Leegstandsverordening
De leegstandsverordening zal van toepassing zijn op commercieel vastgoed in bepaalde delen van de binnenstad. Straten die in dit gebied vallen zijn Broersveld, Broersvest, Buitenhavenweg (nrs 9 en 180), Dam, Gerrit Verboonstraat, Grote Markt, Hoogstraat, Koemarkt, Korte Dam, Land van Belofte, Lange Kerkstraat, Nieuwe Passage, Oranjestraat, Passage, Rotterdamsedijk (deels), Spinhuispad, Stadserf en de Vijgensteeg. In de verordening staat onder andere welke leegstand moet worden gemeld, wanneer dit moet worden gemeld en welke rol de gemeente inneemt.

Conform de Inspraakverordening Schiedam ligt dit ontwerp van 17 januari tot en met 14 februari 2017 ter inzage. U kunt het ontwerp inzien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-7427.html of bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket) van de gemeente, Stadserf 1 te Schiedam. Inspraakreacties kunnen tot uiterlijk 14 februari schriftelijk worden ingediend, onder vermelding van "inspraakreactie Leegstandsverordening gemeente Schiedam 2017".
Schiedam komt met leegstandsverordening

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws