dinsdag, 17 mei 2016 16:20

Schiedam koploper in NOC-NSF-programma Sport & Cultuur

Schiedam - NOC*NSF wil met het programma Sport & Cultuur meer mensen motiveren om mee te doen aan sport- of cultuuractiviteiten. Om dit te bereiken subsidiëren zij vijf pilots waarbij verbinding van sport en cultuur op lokaal niveau centraal staat. Gemeente Schiedam is met de wijkcultuurvereniging koploper in dit programma: het is de eerste pilot in Nederland die daadwerkelijk gestart is en meteen succesvol is.

Op 9 mei startte in Nieuwland de tweede pilotperiode van de wijkcultuurvereniging. Tot aan de zomervakantie volgen maar liefst 93 kinderen de cultuurlessen gitaar spelen, theater maken of (strip)tekenen. Met deze lessen komt de gemeente Schiedam tegemoet aan de wensen en behoeften vanuit basisscholen en kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met cultuur.

Bewezen concept

Sinds 5 jaar heeft de wijk Nieuwland een wijksportvereniging. Een bewezen concept waarin gemeente, basisscholen en lokale sportverenigingen samenwerken en kinderen in hun eigen wijk kunnen meedoen aan verschillende sportactiviteiten. Scholen gaven aan naast sport­activiteiten ook behoefte te hebben aan kunst- en cultuurlessen. Een culturele tak van de wijksportvereniging; de wijkcultuurvereniging. Stichting Mooi Werk geeft samen met de scholen en de gemeente invulling aan deze wens.

Unieke samenwerking tussen sport en cultuur

De wijkcultuurvereniging is gebaseerd op de structuur van de wijksportvereniging. Het uitgangspunt is dat de twee domeinen ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. “Deze vorm van samenwerking tussen sport en cultuur is uniek. Elk kind verdient het om fijn op te groeien en zich te ontwikkelen. Zich een gat in de broek te vallen én een kunstwerk te zien”, aldus Nathalie Gouweleeuw (wethouder Jeugd en Sport).

De wijksport­vereniging en de wijkcultuurvereniging geven kinderen de mogelijkheid te ontdekken waar hun interesses liggen. Zowel op sportief gebied als op cultureel gebied. “De wijkcultuurvereniging brengt cultuur ‘tot aan de voordeur’”, aldus wethouder Marcel Houtkamp (Cultuur). “Door de wijkcultuurvereniging kunnen kinderen in hun eigen wijk op een laagdrempelige manier kennismaken met cultuur. Iets wat wij van harte toejuichen.”

Schiedam koploper in NOC-NSF-programma Sport & Cultuur

Advertentie