woensdag, 22 februari 2017 15:11

Schiedam krijgt historisch jaarboek

Schiedam - Schiedam krijgt een historisch jaarboek. Op vrijdag 3 maart 2017 worden de eerste twee exemplaren over het jaar 2016 overhandigd aan Cor Lamers, burgemeester van Schiedam, en Deirdre Carasso, directeur Stedelijk Museum Schiedam. De overhandiging vindt rond 17:15 plaats in het Stedelijk Museum Schiedam.

Met het Historisch jaarboek 2016 wil de dr. K. Heeringa Stichting een traditie vestigen met de publicatie van artikelen die actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen plaatsen in een brede historische context. Het Stedelijk Museum Schiedam is plaats van handeling, omdat in deze eerste editie enkele verhalen over het Stedelijk staan, en omdat het jaarboek past in de doelstelling van het museum om de geschiedenis en de stad weer dichter bij elkaar te brengen. Andere onderwerpen die in deze uitgave aan bod komen, zijn onder meer Pierre Janssen, de Wilhelminahaven, de oceaanstomer Statendam II, burgemeester Jan Willem Peek, de correspondentie van Adriana de Groot en de ‘Wilton villa’.

De ‘Heeringa Stichting’ is in 2016 opgericht met het doel professioneel historisch onderzoek te bevorderen. De publicatie van het Historisch Jaarboek is daarvan een onderdeel. Klaas Heeringa was gemeentearchivaris van Schiedam van 12 september 1900 tot 14 februari 1911. Zijn verdiensten voor het archiefbeheer en de geschiedbeoefening in Schiedam zijn groot.
Schiedam krijgt historisch jaarboek

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws