donderdag, 15 december 2016 09:13

'Schiedam krijgt minder de helft van uitgaven wijkteams terug'

Schiedam - Het blad Zorgvisie heeft een artikel gewijd aan de wijkteams. Hun conclusie: 'Gemeenten moeten meer financieel inzicht krijgen in wat de wijkteams opleveren' dat zegt bedrijfseconoom en adviseur Michel de Visser in het blad. 'Uit een pilot die de gemeente Schiedam heeft gedraaid om inzicht te krijgen in de financiële baten van haar wijkteams, blijkt dat Schiedam slechts 43 procent van de uitgaven aan wijkteams terugkrijgt.'

Dat gemeenten soms geen goede afwegingen maken over de inzet van hulpverlening, komt volgens De Visser omdat heel veel gemeenten onvoldoende inzicht hebben in wat de kosten en opbrengsten zijn van de hulpverlening. Om toch enig inzicht te krijgen in de baten van het wijkteam, zijn in Schiedam 188 casussen voor zowel jeugdzorg als Wmo bekeken door de leden van het wijkteam. Per casus is aan de deelnemers gevraagd een inschatting te geven van de impact van de hulpverlening. Hierbij is gekeken of de hulpverlening wat oplevert in termen van geld of anderszins (immateriële en materiële impact).


Lees hier het hele artikel.

'Schiedam krijgt minder de helft van uitgaven wijkteams terug'

Advertentie