donderdag, 22 december 2016 18:44

Schiedam laat kunstgrasvelden zoals ze zijn

Schiedam - De gemeente Schiedam komt pas vandaag met een verklaring over de kunstgrasvelden, terwijl de uitkomst van het onderzoek van het RIVM al dinsdag bekend werd gemaakt. De conclusie: je kunt veilig sporten op de kunstgrasvelden in Schiedam.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte afgelopen dinsdag bekend dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord wordt geacht. De gemeente Schiedam heeft hiervan kennis genomen en heeft deze week hierover met de direct betrokken sportverenigingen overlegd. Hierbij was ook de GGD aanwezig. Daarnaast heeft de gemeente alle andere gebruikers van de sportvelden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Na de berichten in oktober over mogelijke gezondheidsrisico’s van rubberkorrels op kunstgrasvelden heeft de gemeente Schiedam, net als veel andere gemeenten, zich uitgesproken voor een met spoed uit te voeren, landelijk onderzoek. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM die opdracht gegeven.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Schiedam zelf in kaart gebracht welke velden in Schiedam met het onderzochte rubbergranulaat zijn afgewerkt. Het gaat om 9 grote velden en 3 mini-veldjes, alle gelegen op de sportparken. Anticiperend op een mogelijk negatief resultaat van het RIVM-onderzoek heeft de gemeente vervolgens laten onderzoeken wat de kosten en technische mogelijkheden zijn als de velden zouden moeten worden vervangen. Hierbij zijn verschillende alternatieven bekeken.

Nu, ruim twee maanden later, is er duidelijkheid. Het RIVM oordeelt dat het veilig is om te sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. De gemeente Schiedam ziet in de onderzoeksresultaten dan ook geen aanleiding om nu de betreffende kunstgrasvelden te vervangen.

Overigens zal het kabinet, zo blijkt uit de officiële reactie van minister Schippers op het RIVM-onderzoek, zich in de Europese Unie blijven inzetten voor het verlagen van de wettelijke norm voor stoffen, de zogeheten pak’s, in rubbergranulaat. In Europees verband loopt een onderzoek naar de huidige en gewenste normen; de resultaten hiervan zijn uiterlijk december 2017 bekend. De gemeente Schiedam volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat Schiedamse kunstgrasvelden blijven voldoen aan de geldende gezondheidsnormen.

Schiedam laat kunstgrasvelden zoals ze zijn

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws