dinsdag, 16 mei 2017 13:02

Schiedam maakt zich op voor uitdagende toekomst

Schiedam - De gemeente Schiedam vindt dat er een integrale aanpak nodig is om de stad aantrekkelijk te houden gezien de uitdagingen waar we met z'n allen voor komen te staan.

'Nieuwe technologische ontwikkelingen en digitalisering, klimaatverandering en demografische veranderingen leiden tot grote veranderingen in de economie en de samenleving' schrijft het college.
'In het Uitvoeringsprogramma Economie, dat het college heeft vastgesteld, staat voor de komende jaren uitgestippeld wat de stad op economisch gebied onderneemt om te zorgen dat Schiedam ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om in te wonen, recreëren en ondernemen. Het uitvoeringsprogramma richt zich niet alleen op de fysieke ontwikkeling van een viertal gebieden, maar kent ook vijf ‘thematische’ opgaven die als doel hebben het vestigingsklimaat in Schiedam te versterken en de kansen op werk te vergroten.

De genoemde veranderingen zijn de nieuwe realiteit voor zowel de gemeente als voor Schiedamse ondernemers. De toekomst van hun bedrijf, veranderde markten en de sociaaleconomische ontwikkeling van de stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vragen gezamenlijk optreden om goed te kunnen aansluiten bij deze ontwikkelingen.

Wethouder Alexander van Steenderen (Economie) stelt dat een integrale aanpak nodig is om Schiedam aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats voor ondernemers: “Samen met de Schiedamse ondernemers staan we voor een duurzame ontwikkeling van onze economie en onze stad, waarmee we ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor bedrijven om hier te investeren.”

Bedrijventerreinen
Voor wat betreft de fysieke ontwikkeling ligt de nadruk op vier gebieden: de historische binnenstad, het moderniseren van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse met het distilleercluster, de A20-zone, de integrale gebiedsontwikkeling van Schieveste samen met de bedrijventerreinen ’s-Graveland en Spaanse Polder, en de ontwikkeling van de Schiedamse zeehavens. Het maritieme cluster zet inmiddels stevige stappen op weg naar een duurzame ontwikkeling van het havengebied.

Wethouder Nathalie Gouweleeuw (bedrijventerreinen en maritieme ontwikkeling): “De Schiedamse bedrijventerreinen kennen een uitstekende bereikbaarheid. Ze liggen centraal in de regio én bovenop verkeers- en vervoersknooppunten. Met het uitvoeringsprogramma werken we nu verder aan het benutten van die goede bereikbaarheid. Zo biedt bijvoorbeeld de A20-zone ondernemers een uitgelezen kans om deze te ontwikkelen tot een innovatieve hotspot.”

Samenwerken aan opgaven
Om het vestigingsklimaat in Schiedam te versterken en de kansen op werk te vergroten benoemt de gemeente vijf thematische opgaven. Wethouder Van Steenderen: “We maken de komende jaren werk van het versterken van het innovatieklimaat en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Verder gaan we als gemeente intensief samenwerken met het bedrijfsleven én werken we met buurgemeenten en andere organisaties aan een sterke regio.”

“In het samenwerken zijn wij een professioneel partner van het bedrijfsleven, sluit onze dienstverlening aan op de nieuwe ontwikkelingen en fungeert gemeente als een verbindende schakel tussen sectoren, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen in onze stad en de regio. Zo zetten we onze stad en haar economie klaar voor de toekomst. We hebben het uitvoeringsprogramma met de ondernemers in de stad opgesteld en in nauwe samenwerking met hen voeren we het de komende jaren uit.”

Schiedam maakt zich op voor uitdagende toekomst

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws