Schiedam ondertekent City Deal
dinsdag, 29 maart 2016 09:23

Schiedam ondertekent City Deal

De gemeente Schiedam heeft samen met zes andere gemeenten in de Zuidelijke Randstad op donderdagmiddag 24 maart op het provinciehuis in Den Haag de City Deal ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’ gesloten met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Vastgoedbelang, Vereniging Deltametropool, Neprom, IVBN, Watertorenberaad en Bank Nederlandse gemeenten.

Een van de transformatieopgaven uit de City Deal ligt in Schiedam. Naar aanleiding van de uitkomsten van het Dromenlab en vanwege de complexiteit van het project is ervoor gekozen om het Schiekwartier (Binnenstadsentree - Koemarkt e.o.) als pilotgebied te nemen.

Wethouder Alexander van Steenderen is enthousiast over de City Deal. “Door de Schiedamse ondertekening van de City Deal verwacht ik dat de ontwikkeling van het Schiekwartier beter uitvoerbaar zal zijn. Mede door de inspanning van en samenwerking met verschillende overheden, marktpartijen en investeerders om beperkingen en belemmeringen die de gewenste ontwikkeling van binnenstedelijke locaties frustreren weg te nemen. Tevens hoop ik daarbij op meer investeringsbereidheid in het gebied.”

De planning van het proces omtrent deze City Deal en de projectplanning van het te transformeren gebied Schiekwartier sluiten goed op elkaar aan. Het ondertekenen van de City Deal draagt ook bij aan de Woonvisie, waarbij op niet-traditionele wijze en in samenwerking met al deze partijen onderzocht wordt om dit binnenstedelijk project mogelijk te maken.

Meer over de City Deal

Met deze deal geven de overheden, betrokken organisaties en bedrijven invulling aan de grote behoefte aan woningen en voorzieningen. Tot 2030 zijn namelijk maar liefst 230.000 extra woningen nodig in de steden van de Zuidelijke Randstad. Om daarin te voorzien is herontwikkeling van leeggekomen gebieden en gebouwen noodzakelijk.

De zeven gemeenten hebben ieder een eigen transformatieopgave opgesteld die ze willen volbrengen. Er zijn bewust verschillende soorten projecten (kantoren, zorgvastgoed, bedrijventerreinen en havengebieden) gekozen om als voorbeeld te dienen voor de belemmeringen die opgelost moeten worden in de Zuidelijke Randstad. De zes gemeenten die samen met Schiedam de City Deal tekenden zijn: Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Alphen aan den Rijn en Gouda.

Schiedam ondertekent City Deal

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws