vrijdag, 31 juli 2015 07:43

Schiedam ruim 1100 bomen groener

Het afgelopen half jaar plantte de gemeente Schiedam meer dan 1100 nieuwe bomen aan. 700 daarvan zijn binnen projecten aangeplant, 400 vervingen verouderde of zieke bomen. Het aantal overstijgt de aanplant in voorgaande periodes dankzij het benutten van kansen voor groen bij omvangrijke projecten in de openbare ruimte en extra investeringen. Het doel van de extra aanplant is het versneld groeien richting een duurzaam bomenbestand in Schiedam.

Wethouder Alexander van Steenderen (o.a. openbare ruimte) wil kansen voor groen benutten: "De voordelen van stadsgroen zijn legio. We moeten toe naar een bomenbestand dat omvangrijk is en lang gezond blijft. Door grote slagen te maken bij grote projecten, zoals de aanleg van de Eneco-warmwaterleiding, de aanpak van sportcomplex Thurlede en volkstuinencomplex Vijfsluizen, komt dat proces in een versnelling. Werkzaamheden aan wegen en wijken bieden kansen voor kwalitatief beter groen in Schiedam".

Waardevol stadsgroen
Een vitaal bomenbestand is belangrijk in stedelijk gebied. Bomen zijn beeldbepalend en verhogen de leefbaarheid omdat zij verkoeling bieden, stof opvangen en zuurstof geven. Ook ecologisch is een groene stad belangrijk. "Vogels, vleermuizen, insecten en kleine zoogdieren hebben bijzonder veel profijt van de stadsboom", vertelt stadsecoloog Hans de Kruijf: "Juist in stedelijk gebied zijn ze een welkom thuis of voedselbron." Stadsgroen levert ook op maatschappelijk gebied haar bijdrage. Bijvoorbeeld met de opbrengst van de 80 jonge fruitbomen op volkstuincomplex Vijfsluizen die deels naar de voedselbank gaat.

Uitdagingen voor stadsbomen
Het bereiken van een duurzaam bomenbestand in de stad vraagt om extra zorg en aandacht. Zo geeft Irado bij droogte de bomen regelmatig extra water en investeerde de gemeente deze winter in een grootschalig snoeiprogramma dat stormschade moet helpen voorkomen. Extra bemesting wordt in sommige gevallen ook gegeven als zij het 'moeilijk' hebben. Bij de keuze van groen en boomsoorten gaat de aandacht uit naar de wensen van bewoners, alsook naar het voorkomen van ziektes en aanpassing aan klimaatveranderingen. Met deze extra zorg en aandacht worden bomen in Schiedam gemiddeld 50 jaar.

Schiedam ruim 1100 bomen groener

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws