donderdag, 08 juni 2017 08:01

Schiedam spant de kroon qua kinderopvang

Schiedam - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft cijfers over de kinderopvang 2015 naar buiten gebracht. In onze regio spant Schiedam de kroon: daar was het gemiddeld aantal uren dat kinderen naar de kinderopvang gingen het hoogst met 960 uur. 

Vlaardingen komt uit op 850 en Maassluis op 790. In Rotterdam is het gemiddeld aantal uren nog hoger dan in Schiedam: 1.040.

Steeds meer kinderen in Nederland gaan naar de formele kinderopvang: 542.000 ouders of verzorgers ontvingen in 2016 kinderopvangtoeslag. Dat zijn er 42.000 meer dan een jaar eerder.

Sinds de invoering van de Wet op de kinderopvang in 2005 lag het aantal niet zo hoog. De stijging komt deels doordat peuterspeelzalen zijn omgevormd naar kinderopvanglocaties.

In 2015 verbleven kinderen jaarlijks gemiddeld 730 uur in de dagopvang en 370 uur in de buitenschoolse opvang. Hierbij zijn alleen de kinderen die gebruik maken van deze soorten opvang onderzocht. Kinderen in de Randstad brachten de meeste tijd door in de dagopvang.

Schiedam spant de kroon qua kinderopvang

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws