Schiedam vangt 50 vluchtelingen op in Willem Pastoorstraat
dinsdag, 12 januari 2016 21:01

Schiedam vangt 50 vluchtelingen op in Willem Pastoorstraat

Het Schiedamse college heeft vandaag de gemeenteraad een voorstel gestuurd over de kleinschalige opvang van 50 vluchtelingen met een verblijfsvergunning op één locatie in Schiedam. Hiervoor wordt dit voorjaar een oud schoolgebouw aan de Willem Passtoorsstraat in de wijk Nieuwland geschikt gemaakt.

Het is de eerste uitkomst van het doorlopende onderzoek naar de mogelijkheid vluchtelingen in Schiedam op te vangen en een bijdrage te leveren aan het verlichten van de humanitaire tragedie. Het gaat om gezinnen, stellen en alleenstaanden. Schiedam helpt mee om deze mensen, vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben en wachten op definitieve huisvesting in ons land, versneld op te vangen. Deze vergunninghouders zijn mensen die Schiedam toch al zou opvangen; ze komen nu eerder, in een sobere huisvesting. Zo ontstaat er ruimte in de bestaande AZC’s in andere gemeenten voor vluchtelingen zonder status en kan er een eind komen aan het telkens verplaatsen van mensen.

Het Bestuursakkoord dat Rijk en gemeenten op 27 november 2015 hebben gesloten, verruimt de mogelijkheden, ook financieel, voor gemeenten om vergunninghouders op deze manier te tijdelijk te huisvesten. Die afspraken moeten gemeenten stimuleren om vergunninghouders op een sobere manier tijdelijk te huisvesten. Schiedam maakt gebruik van de regeling uit het Bestuursakkoord.
Tijdens het onderzoek in Schiedam zijn niet alleen raadsleden in besloten bijeenkomsten bijgepraat en geconsulteerd. Ook maatschappelijke organisaties en de bewonersverenigingen zijn gevraagd mee te denken over de opvang van vluchtelingen. Mede naar aanleiding van deze gesprekken zet de gemeente maximaal in op de integratie van de nieuwe inwoners, vanaf de eerste dag dat ze er zijn. De humane, sobere en kleinschalige opvang ontziet daarnaast de toch al zo belaste woningmarkt. Dat zijn de ingrediënten van de Schiedamse aanpak - lokaal maatwerk, dichtbij de mensen om wie het gaat - die de afgelopen periode is voorbereid en de komende maanden concreet vorm krijgt.

De gemeente organiseert drie inloopmomenten op één dag, uitsluitend bedoeld voor omwonenden. Zij zijn hiervoor op dinsdag 12 januari per brief persoonlijk uitgenodigd. Leden van het college en raadsleden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en met omwonenden in gesprek te gaan. De gemeenteraad heeft het laatste woord; het onderwerp staat op de agenda voor de raadsvergadering van 26 januari.

Foto: http://www.livable.nl

Schiedam vangt 50 vluchtelingen op in Willem Pastoorstraat

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws