dinsdag, 17 februari 2015 12:09

Schiedam verbindt groen en water

De gemeenteraad van Schiedam heeft de 'Groen blauwe structuurvisie' unaniem aangenomen en vastgesteld. In deze visie worden de ambities van de burgers van Schiedam over groen en water voor de komende 20 jaar geregeld. De Groen blauwe Structuurvisie vervult uiteenlopende behoeften in de stad om te komen tot een aantrekkelijke, groene en waterrijke stad. Verbinding is daarbinnen een sleutelwoord: historisch, ecologisch, recreatief, noord-zuid.

Wethouder Marcel Houtkamp (o.a. ruimtelijke ordening): "Een dichtbebouwde stad als Schiedam zal altijd de uitdaging houden om groen en bebouwing in balans te brengen - en te houden. Het enorme belang van groen voor de uitstraling van de stad en gezondheid van haar inwoners moet daarin altijd zwaar wegen. Het is mooi dat de groenblauwe structuurvisie in volledige samenspraak met een groot aantal uiteenlopende partijen in de stad tot stand is gekomen. We vervullen daarmee een wens van Schiedam en verzekeren haar van duurzame natuurlijke elementen."

De nieuwe visie

De nieuwe versie van de eerdere Groenvisie (1996) koppelt blauw (water) aan groen. Dit omdat water en groen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en zij beiden verantwoordelijk zijn voor de ecologische waarden van Schiedam. De Groen blauwe structuurvisie heeft veel aandacht voor het verhogen van recreatie- en sportmogelijkheden en het versterken van de zogenaamde stad-landverbindingen, zoals de verbinding Poldervaartroute - Beatrixpark - Midden-Delflandgebied. Ook het behoud en de bereikbaarheid van een aantal cultuurhistorische en ecologische parels zijn in de visie opgenomen. Ambities in de visie zijn onder meer: de Poldervaartroute als meervoudige verbinder (historisch, ecologisch, recreatief, noord-zuid), landijsbaan status van groene parel, stadslandbouw toepassen en onderzoek doen naar de wateropgave in Schiedam west.

Samenwerking als voorbeeld

De Groen blauwe structuurvisie is opgesteld in samenspraak met veel verschillende partijen (zie onderschrift). De hieruit ontstane kennisgroep heeft zeer actief bijgedragen aan de visievorming en wordt gezien als voorbeeld voor succesvolle samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers.

Uitvoeringsprogramma op maat

Uit een enquĂȘte onder het Schiedamse burgerpanel blijkt dat van de 87 % van de Schiedammers groen in de stad belangrijk vindt en uit de begroting blijkt dat de waardering van de buitenruimte al jaren een stijgende lijn laat zien. Om de stijgende lijn vast te houden, wordt aan de Groen blauwe structuurvisie een uitvoeringsprogramma gekoppeld dat concrete acties bevat in het kader van groen en water. De inhoud van het programma wordt bepaald in samenspraak met de stad en biedt ruimte om flexibel aan te haken bij lokale initiatieven.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws