woensdag, 27 mei 2015 23:17

Schiedam verder in beweging

De gemeenteraad van Schiedam heeft woensdagavond 27 mei groen licht gegeven voor belangrijke impulsen in de voorzieningen van de stad. Onder de noemer Schiedam in Beweging investeert de gemeente in twee nieuwe sportaccommodaties: Park A4 en een hockeycomplex op Harga. Sport en groen worden zo in de stad versterkt. Met de aanleg en instandhouding van deze sportprojecten is de komende dertig jaar € 23,3 miljoen gemoeid, gemiddeld € 249.000 per jaar.

Park A4 is de positieve uitkomst van de komst van rijksweg A4 tussen Delft en het Kethelplein. De gemeente Schiedam heeft bij de onderhandelingen met Rijkswaterstaat over de komst van de A4 bewerkstelligd dat het tunneldak een dubbele functie krijgt. Hierdoor kan de gemeente Schiedam op de tunnel een groot sportcomplex en park aanleggen.

Met de kredieten waar nu over is besloten kan de gemeente de nieuwe sportcomplexen aanleggen en tevens dertig jaar in stand houden. De sportverenigingen die nu nog verspreid in de gemeente zijn gevestigd, krijgen op de nieuwe locaties Park A4 en Harga nieuwe huisvesting. Om te zorgen voor een optimale bezetting en daarmee exploitatie van de nieuwe sportaccommodaties worden beheerstichtingen opgericht. De gesprekken daarover met de betrokken sportverenigingen naderen hun afronding. In de komende maanden worden de beheerstichtingen opgericht en de afspraken tussen de beheerstichtingen en de sportclubs omgezet in contracten.

De voormalige velden van vv KethelSpaland en van HV Ventura krijgen de bestemming woningbouw. Zodra het bestemmingsplan is gewijzigd kunnen marktpartijen hier voor eigen rekening en risico aan de slag. De markt heeft plannen voor een duurzaam woningaanbod dat momenteel in Schiedam nog ontbreekt. De contracten voor de grondverkoop zullen voor de zomer worden ondertekend.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws