dinsdag, 28 oktober 2014 16:23

Schiedam vertrouwt op positief oordeel provinciale staten over Decathlon

Een teleurstellend en onbegrijpelijk besluit. Zo oordeelt het college van Burgemeester en Wethouders van Schiedam over het afwijzende concept-besluit dat Gedeputeerde Staten (GS) vandaag hebben genomen over de vestiging van een concept-store van Decathlon op Harga.

Teleurstellend, omdat GS geen oog blijkt te hebben te hebben voor de grotere belangen die hier voor Schiedam aan de orde zijn, zoals werkgelegenheid, de impuls voor sport en gezondheid en de positieve effecten voor de binnenstad.

Onbegrijpelijk, omdat GS handelt uit zorg voor de bestaande winkelkernen die, zo blijkt uit onderzoek en uit de instemming bij de winkeliers in de Schiedamse binnenstad, vrijwel niet zullen worden geraakt door de komst van Decathlon.

Er is vanuit de Schiedamse samenleving brede steun voor de komst van een Decathlon concept-store. Bovendien hebben de 15 gemeenten in de Stadsregio Rotterdam na een grondige toetsing de provincie positief geadviseerd over de komst van Decathlon. Schiedam wordt door dit GS-besluit dan ook onevenredig benadeeld. Het college vertrouwt erop dat provinciale staten op 19 november op basis van een volledige afweging tot een positief oordeel zullen komen.

Vanwege de ligging in het sportpark Harga en de nabijheid van het Vlietlandziekenhuis wil de gemeente Schiedam op deze locatie een Sportplaza realiseren met naast een Decathlon concept-store ook ruimte voor fysiotherapie en fitness. Met zijn 19.000 m2 past een Decathlon concept-store niet in de binnenstad van Schiedam. Het vormt op Harga daarentegen een essentieel onderdeel van de kwaliteitsslag met vernieuwingen op het gebied van sport, gezondheid en duurzaam wonen.

Breed maatschappelijk draagvlak

"Juist op Harga in de directe nabijheid van een sportpark zou de komst van de Decathlon Concept Store positief bijdragen aan het op de kaart zetten van de stad Schiedam", schrijft de Stichting Schiedam Promotie in een brief aan de Statencommissie van Zuid-Holland. Hun pleidooi wordt onderschreven door de Klankbordgroep Sport Schiedam, die ruim 6500 leden in de 14 aangesloten sportclubs vertegenwoordigt. Zij verwachten dat de onderscheidende winkelformule van Decathlon een positieve bijdrage aan de sportparticipatie zal leveren. Ook de Stichting Centrummanagement Schiedam, die spreekt namens zo'n 300 winkeliers in de binnenstad, is positief over de komst van Decathlon die jaarlijks meer dan 600.000 nieuwe bezoekers naar Schiedam zal weten te trekken. Het college heeft er dan ook alle vertrouwen in dat provinciale staten op 19 november deze broodnodige economische en maatschappelijke impuls voor Schiedam en de rest van Zuid Holland op waarde zullen weten te schatten.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws