dinsdag, 03 maart 2015 09:00

Schiedam weer koplopergemeente acceptatie LHBT

Wethouder Mario Stam heeft een lang verhaal op zijn Facebookpagina gezet over de LHBT bijeenkomst in het Stadskantoor van gisteren. Hij maakte daarin ook bekend dat Schiedam geld krijgt van het ministerie van OCW voor het bevorderen van acceptatie van LHBT.

Het complete verhaal van Mario Stam:
"Vandaag, maandag 2 maart 2015 kwamen ongeveer 30 Schiedammers in de Cornelis Hagazaal bijeen. Het was een zeer divers gezelschap, maar één ding hadden ze allemaal met elkaar gemeen; Ze waren lesbisch, homo, bi-seksueel, transgender, of voelden zich betrokken bij het onderwerp sociale LHBT acceptatie. Samen vormen zij de Klankbordgroep LHBT en zullen zij de acties van de gemeente op het gebied van LHBT acceptatie de komende jaren vorm geven.

Waarom is gekozen voor deze opzet?
De gemeente Schiedam kiest ervoor over zoveel mogelijk van buiten naar binnen te gaan werken. Dus zoveel mogelijk ruimte te maken voor de inbreng van bewoners, professionals en andere belanghebbenden. Wij zijn er van overtuigd dat samenwerking tussen de stad en de gemeente leidt tot een beter product dat bovendien kan rekenen op een breder draagvlak.

Schiedam heeft al in een eerder stadium duidelijk gemaakt ernst te willen maken met de sociale acceptatie van LHBT-ers. Vorig jaar is een en ander in een stroomversnelling geraakt. De homo-ambassadeurs hebben zich actief ingezet voor de stad. Zij hebben het thema op de agenda gezet en waren de drijvende kracht achter de viering van coming out day, de eerste roze netwerkborrel en de speciale programmering van het Suikerzoetfestival. Ook hebben zij gesprekken gevoerd met de bestuurders/directeuren van zorginstellingen over de positie van LHBT-ouderen.

RotterdamV heeft op verzoek van het college het afgelopen jaar samen met scholen, docenten, leerlingen en Schiedamse maatschappelijke organisaties het Onderwijsmanifest opgesteld. Verder hebben zij voorlichting gegeven aan leerlingen van het voortgezet onderwijs en workshops verzorgd voor de docenten. Theater AanZ heeft verschillende theatervoorstellingen verzorgd op scholen en in de wijken. Een goede opmaat, maar we kunnen nog veel meer.
Met de recente ondertekening van een intentieverklaring heeft Schiedam zich ertoe verplicht om zich -samen met het ministerie van OCW- in te zetten om de sociale acceptatie van de LHBT-ers te bevorderen, zodat zij zich gesteund, veilig(er) en weerbaar(der) voelen in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg, thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.
Het gaat daarbij dus niet om mooie woorden. Het gaat daarbij om concrete acties.

Het ministerie van OCW heeft Schiedam wederom aangewezen als koplopergemeente. In de periode 2015-2017 ontvangen wij een financiële bijdrage van €50.000,- (in 2015 €10.000,- , in 2016 €20.000,- en 2017 opnieuw €20.000,-). Schiedam heeft zelf voor die periode €90.000,- vrijgemaakt. Omgerekend is de komende drie jaar dus €140.000,- beschikbaar.

De uitdaging is om binnen deze inhoudelijke en financiële kaders, met inachtneming van de ervaringen van afgelopen jaar, met een goed actieplan te komen. Ik ben er van overtuigd dat dat gaat lukken.

Ik ga er van uit dat ik binnen een paar maanden een voorstel voor een actieprogramma mag ontvangen dat door de inwoners van de stad wordt gedragen. Dan is het natuurlijk de vraag wie wat gaat uitvoeren. Ook daar is wat mij betreft de klankbordgroep mede bepalend in. Ik heb goede ervaringen opgedaan met regiegroepen van bewoners die beslissen over de inzet van wijkbudgetten. Wat mij betreft doen we dat voor dit actieprogramma op dezelfde manier. Schiedamse belanghebbenden die samen met ambtenaren opdrachten formuleren en aanvragen beoordelen/resultaten monitoren. Samenwerking en transparantie zijn wat mij betreft daarbij de centrale begrippen.
Op initiatief van de homo-ambassadeurs wordt op 9 maart a.s. de plaquette ter nagedachtenis aan Jillis Bruggeman onthuld aan de Grote Markt. Dat is ook de start van een nieuwe traditie waarbij Schiedam jaarlijks de Jillis Bruggemanpenning uit reikt aan een persoon die zich op het gebied van LHBT-emancipatie verdienstelijk heeft gemaakt.
Ik hoop dat we mede door de gezamenlijke inspanningen over een paar jaar met elkaar kunnen concluderen dat sociale acceptatie van LHBT-ers voldoende is en dat het onderhouden van wat we bereikt hebben zal volstaan."

Foto: Twitter @MarcelKreuger

Advertentie