woensdag, 01 juni 2016 08:21

Schiedam wil met Zomernota doorzetten

Schiedam - Nú is het moment om Schiedammers duurzaam aan de stad te binden en de stad daarmee beter in balans te brengen. In de Zomernota 2017 presenteert het Schiedamse college zijn plannen.

Met een evenwichtige woningvoorraad, een levendige binnenstad, een sterk economische profiel en bewoners die zich goed kunnen ontwikkelen zet het college een beweging in voor de komende jaren.

Veranderingen in de economie bieden volop kansen voor de ontwikkeling van Schiedam. Aan de andere kant zorgt het onevenwichtige woningaanbod in de regio voor een onevenredige instroom van lagere inkomensgroepen in Schiedam en het vertrek van mensen met een midden- en hoger inkomen.

Het college wil een betere balans voor de stad door de komende twee jaar duidelijke keuzes te maken die bijdragen aan de sociale stijging van Schiedammers en de versterking van de sociaal-economische ontwikkeling van de stad. Met de Zomernota 2017 zet het college een beweging voor tien jaar in.

Sociale stijging van Schiedammers

Wonen is met alles verbonden. Om de sociale stijging van Schiedammers te bevorderen werkt het college aan een evenwichtigere woningvoorraad. Door slechte woningen te vervangen door goede huizen en meer middeldure en dure woningen te bouwen, kunnen Schiedammers een wooncarrière maken in de stad en blijven mensen met een midden- en hoger inkomen in Schiedam wonen.

De succesvolle inzet van de afgelopen jaren op de sociale stijging van individuele Schiedammers gaat verder. Door passende zorg, aansluitende jeugdzorg, goed onderwijs én door werk, een goede gezondheid, welzijn en sporten te stimuleren, wordt de eigen kracht van Schiedammers versterkt. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken. Schiedammers die zorg nodig hebben blijven deze krijgen.

Sociaal-economische ontwikkeling van de stad

Door de goede bereikbaarheid en de gunstige ligging biedt Schiedam zichzelf en de regio kansen voor ontwikkeling. Zo wordt de Schiedamse zeehaven verder ontwikkeld naar een duurzaam, toekomstgericht en sterk maritiem cluster dat kennisontwikkeling, werkgelegenheid en innovaties tot stand brengt. Ook wordt de stad steeds duurzamer.

Op Harga komt een all-electric woonwijk, elektrisch rijden wordt gestimuleerd en binnenvaartschepen gaan meer gebruikmaken van walstroom.
Geplande ontwikkelingen in de binnenstad worden versneld. Het accent komt te liggen op de combinatie van wonen, werken én beleven. Zo komt er meer ruimte vrij voor cultuur, levendigheid en nieuwe generaties ondernemers die Schiedam maken. Dat draagt bij aan een positief imago van de binnenstad en daarmee van Schiedam.

Schiedam wil met Zomernota doorzetten

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws