zondag, 12 juli 2015 11:06

Schiedam zet zich in voor duurzaamheidsfonds

Tijdens de behandeling van de Zomernota in de Schiedamse gemeenteraad pleitten de partijen GroenLinks en Progressief Schiedam voor het instellen van een 'revolving fund', een fonds om duurzaamheidsinitiatieven te bekostigen. Het rendement van die initiatieven vloeit weer terug in hetzelfde fonds en bekostigt nieuwe initiatieven. Het Schiedamse college toonde zich enthousiast en zegde toe aan een dergelijk revolving fund te gaan werken.

GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar vergeleek het initiatief met 'de wet van behoud van energie'. Zijn toelichting: 'Wat we aan energie verdienen stoppen we in schone energie. En het mooie aan een revolving fund is, dat ook die energie behouden blijft. De investering komt weer terug.'
Verduurzaming draagt zo bij aan verdere verduurzaming.
Ooijevaar riep raad en college op om nu eens voor de troepen uit te gaan lopen: 'Je zult zien dat binnen vijf jaar dit concept in andere gemeenten een succésvol concept zal zijn gebleken. Dan kunnen we het altijd alsnog overnemen, maar ik zeg het nog eens: laten we nu eens het voortouw nemen.'

Wethouder van Aaken zegde toe hier aan te gaan werken. Reden voor Progressief Schiedam-fractievoorzitter Frans Hamerslag, die namens GroenLinks en Progressief Schiedam in de tweede termijn het woord voerde, de wethouder te prijzen: "Mevrouw van Aken ziet de noodzaak om tot een versnelling van duurzaamheid te komen. De wethouder spreekt met passie over duurzaamheid. Onze fracties worden hier oprecht warm van."

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws