dinsdag, 09 februari 2016 13:58

Schiedammers geven WOT-medewerkers goed cijfer

De cliënten beoordelen hun WijkOndersteuningsTeam (WOT) met gemiddeld een 7,5 en de WOT-medewerkers zelfs met een 7,9. Ze hebben vertrouwen in de medewerkers omdat ze onder andere over voldoende kennis en kunde beschikken, interesse en betrokkenheid tonen en voldoende tijd voor hen nemen.

Dat blijkt uit onderzoek naar de ervaringen van Schiedammers met hun WOT. Wethouder Mario Stam: “Een mooi resultaat na slechts acht maanden waarin iedereen, ook de Schiedammers zelf, moesten wennen aan een hele nieuwe manier van werken. Ik ben trots!”

WOT-medewerker krijgt een 7,9

De schriftelijke enquête bestond uit zes thema’s met in totaal zestien stellingen. Per thema is een gemiddelde score berekend over alle stellingen behorende tot het thema:

· Profilering: 7,1

· Bereikbaarheid/toegankelijkheid: 7,7

· Medewerker van het WOT: 7,9

· Werkwijze: 7,2

· Resultaat: 7,2

· Aanbevelen: 7,6

Het onderzoek

Een onafhankelijk bureau heeft de enquête eind 2015 onder alle ruim duizend cliënten van de WOT’s uitgezet; ruim een kwart van hen heeft de vragenlijst ingevuld. De WOT’s gebruiken de onderzoeksresultaten om hun dienstverlening verder vorm te geven. Eind dit jaar wordt het onderzoek herhaald.

Waarom een WOT?

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor allerlei taken op het gebied van participatie, welzijn en (jeugd)zorg. Een goede kans om zorg, hulp en ondersteuning anders, dichterbij, samen met bewoners en WOT’s, te organiseren.

Schiedammers weten zelf vaak het beste wat goed is voor henzelf of hun gezin. En komen zij er niet uit, dan zoeken ze informatie, advies of hulp bij bijvoorbeeld buren, de kerk, de (sport)vereniging. Maar soms is er meer, of iets anders, nodig. Dan kunnen zij naar hun WOT voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en inkomen. Een WOT werkt in de wijk samen met vrijwilligers, (sport)verenigingen, kerken, moskeeën, huisartsen, maatschappelijke opvang en aanbieders van zorg.

Schiedammers geven WOT-medewerkers goed cijfer

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws