woensdag, 11 februari 2015 13:13

Schiedammers maken steeds meer gebruik van digitaal loket gemeente

Schiedammers weten het digitaal loket op de website van de gemeente Schiedam steeds beter te vinden. Afgelopen jaar is het aantal digitale transacties ten opzichte van 2013 meer dan verdubbeld. Er kwamen minder mensen naar de balie van het Klant Contact Centrum, er werd minder post gestuurd en er werd minder gemaild naar het algemene e-mailadres van de gemeente.

Dat meer mensen online zaken regelen met de gemeente is vooral te danken aan het feit dat steeds meer producten en diensten digitaal aan te vragen zijn. Alles verloopt steeds makkelijker en sneller. De gegevens waarover de gemeente beschikt worden steeds vaker al automatisch ingevuld. Ook is het contactformulier, dat in het digitaal loket staat, meer gepromoot. Bezoekers kunnen in het formulier hun vraag stellen of melding doen en direct hun contactgegevens achter laten, waardoor de gemeente meldingen en aanvragen sneller en beter kan afhandelen.

Burgemeester Lamers (Communicatie, Dienstverlening): "Schiedammers moeten bij de gemeente snel en goed geholpen worden, ook online. Zo is afgelopen jaar de website ook via mobiele telefoon toegankelijk geworden. Ook wordt meer gecommuniceerd via social media en er zijn steeds meer producten en diensten online te regelen in het digitaal loket. Dit zien we nu ook terug in de statistieken". In het digitaal loket kunnen mensen direct online zaken aanvragen of melden bij de gemeente.

Wat regelden Schiedammers in 2014 online met de gemeente? (top-5)

1. Melding buitenruimte doorgegeven via het meldingenformulier

2. Algemene contactformulier ingevuld

3. Uittreksel BRP aangevraagd

4. Kopie van een OZB-aanslag, WOZ-beschikking of WOZ-taxatieverslag aangevraagd

5. Verhuizing binnen Schiedam doorgegeven

De gemeente Schiedam gaat zich de komende tijd nog meer in zetten voor een laagdrempelige digitale dienstverlening. Hierbij moet gedacht worden aan meer producten en diensten via e-formulieren, maar ook specifieke dienstverlening aan ondernemers. Met behulp van gebruikersonderzoeken wordt ook de website verbeterd, waardoor Schiedammers zelf kunnen aangeven wat beter kan of moet. U kunt dus binnenkort voor nog meer zaken online terecht bij de gemeente.

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws