woensdag, 14 oktober 2015 07:51

Schiedammers mogen meeontwerpen aan de inrichting van hun buurt

Schiedammers worden nog meer betrokken bij de herinrichting van de openbare ruimte. Met een nieuwe buurtgerichte aanpak en betere planning kunnen Schiedammers straks tijdig meeontwerpen aan de inrichting van hun buurt. Niet alleen worden in één keer riolering, groen, wegen en openbare verlichting vernieuwd om dubbele werkzaamheden te voorkomen, ook worden bewonerswensen ten aanzien van bijvoorbeeld veiligheid, duurzaamheid en speelvoorzieningen zoveel mogelijk meegenomen.

Wethouder Alexander van Steenderen: “De afgelopen vijf jaar hebben we een grote slag gemaakt in het opknappen van buitenruimte. De resultaten van die inspanning zien we terug in een hogere waardering van Schiedammers voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Nu kunnen we vooruitkijken. Als we in een wijk of buurt aan de slag gaan, pakken we zo veel mogelijk werk in één keer op. Zo voorkomen we dat de straat bijvoorbeeld twee keer in een korte periode open moet.”

Bewoners krijgen ook inzicht in wanneer hun buurt aan de beurt is en ze kunnen meewerken aan het ontwerp. Wethouder Van Steenderen: “Zo zorgen we ervoor dat alles in één keer goed is, zodat we in de regel niet vaker dan een keer in de twintig jaar langs hoeven te komen voor grootschalige werkzaamheden. Ook niet onbelangrijk is dat we ons geld zo doelmatiger kunnen uitgeven. Naast deze grootschalige aanpak wordt uiteraard waar nodig ook tussentijds kleiner onderhoud uitgevoerd.”

De plannen zijn vastgelegd in het Meerjaren Beheer en Onderhoudsprogramma 2015-2019. De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college in de vergadering van 3 november.

Schiedammers mogen meeontwerpen aan de inrichting van hun buurt

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws