vrijdag, 17 juni 2016 13:02

Schiedammers willen best scheiden

Schiedam - Donderdagavond 16 juni vond bij Irado een uniek stadsgesprek plaats over afval scheiden. Maar liefst 124 Schiedammers, afvalprofessionals en ambtenaren gingen enthousiast met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om samen de hoeveelheid restafval in de stad de komende jaren terug te dringen van 300 kilo per persoon per jaar naar 100 kilo.

Dat leverde veel inspirerende ideeën en concrete aandachtspunten op. Deze gemeente neemt deze inbreng mee bij het opstellen van een toekomstgericht en echt Schiedams afvalbeleid dat dit najaar wordt gepresenteerd.

André Hertog, directeur van Irado, en wethouder Alexander van Steenderen openden het stadsgesprek. Zij nodigden alle aanwezigen uit om tijdens de avond mee te denken over een aanpak die bij de Schiedammers past. Die uitnodiging werd enthousiast aangenomen. Zij gingen aan verschillende thematafels volop met elkaar in gespek over nut en noodzaak van afval scheiden. Maar ook over de wijzen waarop dat in de verschillende wijken volgens de aanwezigen het best kan worden aangepakt.

1000 Schiedammers betrokken bij voortraject

De afgelopen maanden vonden in de aanloop naar dit stadsgesprek ruim 40 kleinere afvalgesprekken plaats, onder andere bij mensen thuis, bij verenigingen en bij wijkplatforms. Ook waren er marktgesprekken op verschillende locaties in Schiedam. Aan de hand van de resultaten van die gesprekken, werden de thema’s bepaald voor deze avond. De resultaten waren terug te zien en te lezen op de tafelkleden en posters van de verschillende thematafels.

Ruimte voor maatwerk

Eén oplossing die past bij iedere Schiedammer is er niet. Het nieuwe beleid moet volgens de aanwezigen ruimte bieden voor maatwerk per wijk en voor initiatieven van de bewoners zelf. Ook bleek uit de gesprekken dat het gescheiden inleveren van afval nog beter kan worden gefaciliteerd. Mensen willen wel, maar moeten naar hun eigen idee vaak nog veel moeite doen om afval gescheiden in te zamelen. Maak het makkelijker, door bijvoorbeeld meer gft-bakken te plaatsen, en geef meer informatie over wat het oplevert. Dan zullen nog meer Schiedammers meedoen, aldus de aanwezigen.

Op naar een toekomstgericht afvalbeleid

In Schiedam kan nog veel worden bereikt op het gebied van afval scheiden. De komende jaren moet de 300 kilo per persoon per jaar worden teruggedrongen naar 100 kilo. De gemeente wil aan de slag, maar wel met een aanpak die past bij de stad. Alle inbreng uit de afvalgesprekken wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleidsplan. Het is de bedoeling om dit plan komend najaar aan te bieden voor besluitvorming.

Geluid uit Zuid

Het koor Geluid uit Zuid trad aan het begin van het Stadsgesprek over afval op (foto). Het koor kreeg een warm applaus van een volle zaal met vele Schiedammers uit verschillende wijken en diverse instellingen.

Schiedammers willen best scheiden

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws