vrijdag, 13 november 2015 11:00

Schiedams Boekhuis zoekt andere wegen na mislukken crowdfunding

De crowdfunding campagne die op 5 augustus 2015 werd gestart had in eerste instantie een streefbedrag van € 40.000,-- om de oprichting van het Schiedams Boekhuis mogelijk te maken.

"Kort na 19 september jl. meldde zich een ondernemerscoach die mij wilde bijstaan met het bereiken van de door mij gestelde doelen. Met deze coach heb ik mijn bedrijfsplan bijgesteld en aangescherpt waardoor het concept nog meer kans van slagen heeft."aldus Annette Jongen van het Schiedams Boekhuis.

"Wat restte was de financiering. Tijdens de loop van de campagne werd duidelijk dat deze wijze van crowdfunding binnen Schiedam niet tot het gewenste streefbedrag zou leiden. Het zou breder getrokken moeten worden, dus buiten Schiedam. De tijd om hiervoor om te schakelen was echter te beperkt, bovendien was het doel van het Schiedams Boekhuis qua marketing om binnen Schiedam te opereren.

Een mogelijkheid was om het streefbedrag naar beneden bij te stellen, en voor de ontbrekende gelden een externe financiering te “regelen” of een externe grotere investeerder te vinden.

Mijn coach is in overleg gegaan met CrowdAboutNow en het streefbedrag kon naar beneden worden bijgesteld, maar hiervoor dienden wel álle investeerders hun akkoord te geven. Van de 105 investeerders hebben uiteindelijk twee investeerders niet gereageerd (kunnen reageren) en is één investeerder niet akkoord gegaan. Indien alle investeerders gereageerd hadden, dan had mijn coach met de weigeraar het gesprek aan kunnen gaan om hiervoor een oplossing te vinden. Daarnaast meldde een groot Schiedams bedrijf, dat hoewel zij het concept een warm hart toedragen en de meerwaarde zien, toch niet zullen investeren omdat zij de voorkeur geven aan non-profit-instellingen."

Hoe nu verder?

Doordat CrowdAboutNow aan wettelijke regelgeving gebonden (AFM-vergunning) is, kunnen zij niet anders dan per heden alle investeerders hun volledige inleg te retourneren.

Jongen: "Volgende week ga ik met mijn coach in overleg op welke wijze we de haalbaarheid van een definitieve start kunnen aanvliegen. Middels een beperkte (nieuwe) crowdfundingsactie door het gesprek met de eerdere investeerders aan te gaan of middels een externe bedrijfsfinanciering of investeerder.

Kortom, ik geef het Schiedams Boekhuis niet op! U hoort nog van mij!

Rest mij mijn dank uit te spreken aan iedereen die in het concept en in mij geloven, en iedereen die mij met raad en daad gesteund hebben."

Schiedams Boekhuis zoekt andere wegen na mislukken crowdfunding

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws