zaterdag, 05 september 2015 14:00

Schiedamse Basketbalvereniging “Juventus” ontvangt Koninklijke Erepenning

Zijne Majesteit de Koning heeft bij beschikking van 12 januari 2015 bepaald dat de Schiedamse Basketbalvereniging "Juventus" de Koninklijke Erepenning krijgt toegekend. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vereniging in 2014.

Vandaag, zaterdag 5 september 2015, werd om 14.00 uur de Koninklijke Erepenning door burgemeester van Schiedam de heer C.H.J. Lamers, overhandigd aan het bestuur van de vereniging.

De Koninklijke Erepenning is een bijzondere onderscheiding, die uitsluitend is bestemd voor die verenigingen, die tenminste een halve eeuw bestaan. De onderscheiding wordt alleen uitgereikt bij de viering van het vijftigjarig bestaan of een veelvoud van 25 jaar. Om voor een erepenning in aanmerking te komen dient een vereniging zich onder andere op haar terrein te onderscheiden. De vereniging en haar bestuursleden dienen te goeder naam en faam bekend te staan.

De laatste keer dat in Schiedam een vereniging werd onderscheiden met een Koninklijke Erepenning was op zaterdag 13 juni jl. De Schiedamse handbalvereniging 'Door Wilskracht Sterk' ontving toen de Koninklijke Erepenning in het kader van haar 75-jarig bestaan. Het gebeurt zelden dat er twee keer in een jaar een dergelijke penning wordt uitgereikt.

Schiedamse Basketbalvereniging “Juventus” ontvangt Koninklijke Erepenning

Advertentie