vrijdag, 03 april 2015 15:18

Schiedamse musea gaan samenwerken

"Het Stedelijk Museum Schiedam zegt toe proactief nauwe samenwerking met het Jenevermuseum en het Coöperatiemuseum aan te gaan, waarbij maximale operationele synergie nagestreefd zal worden en de kunst- en cultuurhistorische collecties permanent in wisselende tentoonstellingen te zien zullen zijn." Dat staat te lezen in het herstelplan wat op 15 april wordt besproken in een extra vergadering van de raadscommissie.
Het herstelplan is nodig omdat het museum in de rode cijfers terecht is gekomen en bij de gemeente moest aankloppen voor een overbruggingskrediet.
"De effecten van de synergie zijn nog niet ingerekend en zouden kunnen bijdragen aan de afbouw van de extra subsidie."

Er is in 2014 gebleken dat de financiële rapportage 'volstrekt ontoereikend' was. Daarvoor is nu een extern bureau aangetrokken om de financiën te controleren en het museum gaat over op een ander boekhoudsysteem. 

De raadcommissievergadering van 15 april wordt voorgezeten voor J.K. Meijer en begint om 19:30 uur in de Aleidazaal van het Stadskantoor.     

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws