woensdag, 08 april 2015 13:25

Schiedamse organisaties tekenen voor meer geletterdheid

Op dinsdag 7 april, Wereldgezondheidsdag, vond in Schiedam de feestelijke ondertekening plaats van de Alliantie Taal voor het Leven. Ruim twintig alliantiepartners gaan zich samen inzetten voor het vergroten van geletterdheid in de gemeente. Ieder op zijn eigen manier. PopUpTv was erbij en binnenkort kunt u de reportage zien!

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de verantwoordelijke wethouders Patricia van Aaken en Mario Stam. Marja van Bijsterveldt, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, vervulde de rol van dagvoorzitter.

Wethouder Mario Stam: "Ik vind het fantastisch om te zien dat zoveel bedrijven en maatschappelijke instellingen hier vandaag bij elkaar zijn om laaggeletterdheid samen te gaan verminderen bij hun buren, collega's, patiënten en cliënten. Dat is van groot belang binnen de gemeente Schiedam."

Iedereen kan iets doen

De alliantiepartners zijn: Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, CON - school voor nieuwkomers, De Bibliotheek Schiedam, Fysiotherapie De Nieuwe Dam, Frankelandgroep, Gemeente Schiedam, GOM, Huisartsengroep Damzicht, Installatiebedrijf Bek, Irado, Komkids, Lions Schiedam te Riviere, Lions te Schiedam, NOM, Ondernemersvereniging Vijfsluizen, Primo, Rotary Over de Veste, SIKO, Sint Franciscus Vlietland Groep, Stichting Lezen & Schrijven, SWS Welzijn, Taal+loket, Vluchtelingenwerk Schiedam en Zadkine.

Zij gaan ieder op hun eigen wijze bijdragen aan het vergroten van geletterdheid in Schiedam. Zo legt de Sint Franciscus Vlietland Groep zich toe op het herkennen en bespreken van lees- en schrijfproblemen bij patiënten en traint Irado haar medewerkers in het geven van taalondersteuning. Rotary Over de Veste organiseerde op 5 november 2014 het Schiedams Dictee en haalde hiermee 2.000 euro op voor taalscholing. Lions Schiedam te Riviere zamelde met de filmdag op 29 maart j.l. al 4.200 euro in voor dit initiatief.

Met Ab en Koos naar taalles
Na de alliantieondertekening gaven Taalambassadeurs Ab Reijgersberg en Koos Vervoort (op de foto resp. links en rechts van het bord) het startsein voor de lokale campagne 'Met Ab en Koos naar taalles'. De ex-laaggeletterden willen Schiedammers die dat nodig hebben, helpen om ook de stap te zetten naar taalscholing. Mensen die hun taalniveau willen verhogen, kunnen zich melden bij het Taal+Loket in de bibliotheek of bij het Wijk Ondersteuningsteam (WOT) Schiedam.

Taal maakt gezonder
Reizen met het openbaar vervoer. Het lezen van medicijnvoorschriften, ondertitels of veiligheidsinstructies. Het schrijven van een sollicitatiebrief. Voor 1 op de 9 Nederlanders is dit niet vanzelfsprekend. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot iemand de kans op een gezond en gelukkig leven. Uit onderzoek blijkt dat mensen na taalscholing gezonder, zelfredzamer, sociaal actiever en gelukkiger zijn.

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws