dinsdag, 30 september 2014 17:07

Schieveste krijgt bioscoop

B&W van Schiedam zijn blij. In een brief aan de gemeenteraad schrijven zij: "Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat wij tot overeenstemming zijn gekomen met Argos Project Management B.V. over de bouw en exploitatie van de bioscoop, horeca, parkeergarage (incl.450 P+R parkeerplaatsen) en aanvullende functies op Schieveste fase 5. Het bioscoopcomplex is voorzien van 12 zalen met in totaal ongeveer 2.600 stoelen en trekt naar verwachting rllim 500.000 bezoekers per jaar. De exploitatie van het complex is in handen van het Belgische Euroscoop. Het bedrijf is voornemens om na Tilburg en Maastricht in Schiedam de derde Nederlandse vestiging te openen.

De komst van een bioscoop naar Schiedam is goed nieuws. Voor Schiedam in z'n algemeenheid, het is een prachtige aanvulling op ons voorzieningenniveau. En voor de jongeren in Schiedam in het bijzonder: de komst van een bioscoop staat al jaren op nummer 1 in het wensenlijstje.

De onderhandelingen hebben plaatsgevonden onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad. Tegen deze achtergrond hebben wij afgelopen dinsdag 23 september 2014 het besluit genomen om uw raad voor te stellen een koop/ontwikkelovereenkomst aan te gaan met Argos Project Management B.V. Dit brengt een afwijking op het vigerende grondbeleid met zich mee. Tevens zal uw raad worden voorgesteld een procedure te starten voor herziening van het
bestemmingsplan en een grondexploitatie te openen als financieel verantwoordingskader voor de gehele ontwikkeling.
Het raadsvoorstel zal via de raadscommissie van 14 oktober op 28 oktober aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Foto: Google Streetview

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws