vrijdag, 07 oktober 2016 09:55

Schoolgebouw De Groene Draad officieel in gebruik genomen

Vlaardingen - De Groene Draad, dat is de nieuwe naam van het nieuwe schoolgebouw aan de Van Hogendorplaan. Leerlingen van de Jan Ligthartschool, Basisschool Avonturijn en de Jenaplanschool hielpen wethouder Ruud de Vries bij de officiële ingebruikname van hun schoolgebouw door de naam te onthullen.

Ook was er een bijzondere flashmob. De leerlingen zitten al vanaf de zomervakantie in het pand, dus zijn inmiddels gewend aan het gebouw waarop nu de naam De Groene Draad prijkt. Deze naam kwam als winnaar uit de bus bij de naamwedstrijd die werd gehouden onder leerlingen van de drie scholen. De naam verwijst naar het duurzame, groene gebouw. Ook is onderwijs de rode draad in het leven van een kind en het pand is de rode draad in de ontwikkeling en de toekomst van de wijk.

Het gebouw aan de van Hogendorplaan huisvest naast de drie genoemde basisscholen, een kinderopvang en de nieuwe sportzaal Babberspolder. Wethouder Ruud de Vries: “De bouw is prima en volgens planning verlopen. De eerste paal ging in augustus 2015 in de grond en voor de zomervakantie dit jaar was de oplevering. Op tijd zodat de scholen hun lokalen konden inrichten. We kunnen allemaal trots zijn op het mooie resultaat. Ik wens alle kinderen en meesters en juffen heel veel succes en plezier in hun nieuwe onderkomen.”

Onderwijsvisie: doorgaande ontwikkelings- en zorglijn

“Het pand is een mijlpaal in de herontwikkeling van de Babberspolder en een belangrijke stap voor het Vlaardingse onderwijs. Drie basisscholen, een kinderopvang en een sportzaal in een multifunctioneel pand is echt van deze tijd. Het gebouw is een aanwinst voor de wijk. In de gemeentelijke onderwijsvisie staat dat wij de doorgaande ontwikkelings- en zorglijn heel belangrijk vinden. De komende jaren willen we daar vorm aangeven door steeds meer doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 12-jaar in te richten. Daarin zijn naast onderwijs en kinderopvang ook sport, cultuur, jeugdzorg en welzijn belangrijke partners. Niet alleen in hetzelfde pand, maar ook dezelfde inhoud en visie tot een leerling naar de middelbare school gaat.”

Samen onder een dak

Het gebouw is uniek door de ruimtes die de scholen gezamenlijk gebruiken, terwijl ze toch herkenbaar blijven en hun eigen individualiteit behouden. De architect heeft dit samen met de scholen mogelijk gemaakt. In het gehele proces heeft intensieve en plezierige samenwerking plaatsgevonden tussen de gemeente Vlaardingen, de directies van de scholen en de kinderdagopvang. Ook buurman Waterweg Wonen heeft meegedacht. Zaken als de gebruikte metselstenen, kleuren van de kozijnen en de glazen dakrand zijn op elkaar afgestemd. De goede samenwerking is verder vertaald in een gebruiksovereenkomst waarin ook de gemeente meedoet.

Duurzame, groene school

Gemeente Vlaardingen was opdrachtgever voor de bouw. Het gebouw is zo duurzaam en groen mogelijk ontworpen. Wethouder Ruud de Vries: “We hebben kwalitatieve en duurzame materialen gebruikt die minder onderhoud nodig hebben. In het pand is een heel goed schoolklimaat, koel in de zomer, warmer in de winter, met altijd schone lucht. Er is een moestuin op het dak, en een groenwand op de zuidgevel van de gymzaal, Verder staat er een zonneboiler op het dak voor het warme water in de gymzaal. Het dak bevat zonnepanelen en er hangt LED-verlichting, op bewegingsmelders, door het gehele gebouw. Er is HR++ gebruikt en de daken en muren hebben een hoge isolatiewaarde. Het gebouw doet z’n naam eer aan!”

Foto: Ron van Rossum

Schoolgebouw De Groene Draad officieel in gebruik genomen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws