maandag, 17 november 2014 12:04

Schriftelijke vragen VVD Schiedam: bedrijfsbusjes en handhaving overtredingen van buitenlandse kentekens

Op 16 februari en op 5 december 2010 heeft de raadsfractie van de VVD schriftelijke vragen ingediend over de mogelijkheden van handhaving op auto's met een buitenlands kenteken die verkeerd geparkeerd staan, ofwel waarvan de bestuurder de parkeerbelasting niet heeft afdragen.

De VVD heeft toen extra aandacht gevraagd voor het onderzoek naar de mogelijkheid om de wielklem in te kunnen zetten om betaling van achterstallige parkeerbelasting te kunnen afdwingen.

De VVD ontvangt graag een update van de huidige situatie met betrekking tot de effectiviteit van handhaving op verkeerd geparkeerde of parkeerbelasting ontduikende eigenaren van auto's met een buitenlands kenteken.

Hiertoe stellen wij de volgende vragen:

Graag vernemen wij hoeveel aanslagen en/of kennisgevingen er in 2014 in Schiedam op kenteken zijn uitgeschreven inzake auto's met een buitenlands kenteken die hetzij verkeerd geparkeerd stonden, hetzij de parkeerbelasting ontdoken?
Hoeveel van deze boetes of naheffingen konden daadwerkelijk geïnd worden?
Had de invoering van het instrument wielklem (naar Rotterdams model) de opsporingsambtenaren daarbij als effectief instrument kunnen helpen?
Is de gemeente in staat om relevante boetes ook over de landsgrenzen heen te innen, als een verdachte Nederland na het plegen van de overtreding zou hebben verlaten?

 

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws