dinsdag, 11 juli 2017 14:00

Sensor onder matras houdt patient in ziekenhuis in de gaten

Schiedam - Het Franciscus Vlieland Ziekenhuis is enthousiast over een innovatie: het EarlySense-systeem houdt van de patiënt de ademhalingsfrequentie, hartslag en bewegingen van de patiënt, zonder dat hij of zij daar hinder van ondervindt. Dit gebeurt namelijk met een plat meetinstrument (sensor) onder het matras.

Begin dit jaar startte het ziekenhuis met een pilot voor het nieuwe patiëntveiligheidssyteem op de verpleegafdeling Longziekten in Franciscus Gasthuis. 'Na een half jaar testen blijkt dat het systeem een positieve bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel bij zowel de patiënt als de professional.' schrijft het ziekenhuis.

Door de inzet van innovatieve technologie kan belangrijke informatie worden verkregen om patiënten continu te observeren en bepaalde “trends” eerder te herkennen. De technologie is een handig hulpmiddel en maakt deel uit van het totale veiligheidssysteem, waarbij de rol van de verpleegkundige voorop staat.

Sensorplaat onder het matras
De sensorplaat onder het matras is verbonden met een kleine monitor die naast ieder bed op de afdeling is aangebracht. Als er waarden worden bereikt, die kunnen duiden op een naderende verslechtering van de toestand van de patiënt, krijgt de verpleegkundige een seintje op een kleine draagbare pieper. Daarnaast kan het systeem helpen om valincidenten bij onrustige patiënten te voorkomen.

Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ)
In 2008 trad Franciscus Gasthuis toe tot de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Ook wel de ‘eredivisie’ binnen de ziekenhuiszorg genoemd, met een voortdurende focus op leren, opleiden, innovatie en onderzoek. Kijk voor meer over STZ op www.franciscus.nl/stz.

Sensor onder matras houdt patient in ziekenhuis in de gaten

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws