woensdag, 09 augustus 2017 00:24

Shell Pernis start fabrieken weer op: weer overlast voor omwonenden

Pernis - Shell Pernis meldt dat er 'op dit moment' hard wordt gewerkt om de raffinaderij weer gecontroleerd op te starten.

Dit gebeurt op een gestructureerde en gefaseerde wijze. De eerste ondersteunende fabrieken zijn inmiddels weer in bedrijf genomen en de verwachting is dat komende dagen stapsgewijs de overige fabrieken gaan opstarten. 'Dit gaat helaas wel gepaard met fakkelen en kan ook geluidsoverlast veroorzaken. Het fakkelen is een belangrijk onderdeel van de veiligheidssystemen en is onvermijdelijk in een dergelijke opstartfase. Uiteraard proberen we de overlast voor omwonenden te beperken.' aldus Shell.

'Ook partijen als DCMR en de Veiligheidsregio zijn volledig op de hoogte van onze werkzaamheden. Tijdens de informatieavond voor omwonenden, morgen, wordt er ook uitgebreid stilstaan bij de opstart van de raffinaderij en de impact die dit heeft op onze omgeving.'

De onderzoeken naar de oorzaken van de incidenten van vorige week zijn in volle gang. 

Shell Pernis start fabrieken weer op: weer overlast voor omwonenden

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws