donderdag, 31 augustus 2017 12:04

Sloop Blauwe Brug start in september

Schiedam - Dit najaar wordt de Blauwe Brug op het Bachplein gesloopt. De werkzaamheden starten op maandag 4 september 2017. Nog voor de kerstvakantie moet het bovengrondse deel van het voormalige wijkcentrum weg zijn. De fundering wordt, na archeologisch onderzoek, in het voorjaar van 2018 verwijderd.

Op maandag 4 september plaatst de aannemer die het werk gaat uitvoeren hekken rond het voormalige wijkcentrum en het pand waarin vroeger het postkantoor was gevestigd. Het is de bedoeling dat de bomen die rond de Blauwe Brug staan behouden blijven. Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden worden ze wel helemaal gekortwiekt.

Asbest
In september wordt de Blauwe Brug eerst inpandig gesloopt, waarbij ook de in het pand aanwezige asbesthoudende stoffen in kaart worden gebracht. Eind september wordt dit verwijderd. In oktober wordt het pand vervolgens echt gesloopt.

Bereikbaarheid
In verband met de sloopwerkzaamheden wordt de toegang tot het Bachplein vanaf de Churchillweg vanaf medio september afgesloten. Het Bachplein blijft bereikbaar via de toegang vanaf de Mozartlaan, tegenover het Johann Straussplein. Deze omleiding wordt aangegeven met borden. Het Paramedisch Centrum Schiedam naast de Blauwe Brug wordt niet gesloopt en blijft gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Planning
De sloop van het bovengrondse deel van de Blauwe Brug is volgens planning medio december gereed. In het eerste kwartaal van 2018 vindt archeologisch bodemonderzoek plaats. Rond het begin van het voorjaar wordt de fundering verwijderd. Daarna krijgt dit deel van het Bachplein een tijdelijke inrichting met onder andere een grasveld.
Sloop Blauwe Brug start in september

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws