woensdag, 06 juli 2016 16:08

Slotfeest bij sluiting CBS Open Vensters

Vlaardingen - Op donderdag 7 juli vieren het team, de kinderen en ouders van CBS Open Vensters het slotfeest van de school. Nadat in januari jl. bij UN1EK het besluit was gevallen om CBS Open Vensters aan het eind van dit schooljaar te sluiten, stonden de afgelopen maanden voor medewerkers, kinderen en ouders in het teken van het afscheid.

De kinderen van CBS Open Vensters gaan na de zomervakantie naar een andere school: ruim de helft gaat naar OBS Klimop of OBS De Singel, 30% gaat naar IKC De Ark en CBS Het Anker en 10% kiest voor een andere school in de wijk. Voor alle leden van het team van CBS Open Vensters werd binnen UN1EK een andere werkplek gevonden.

In de afgelopen maanden was via de Facebookpagina van CBS Open Vensters te volgen hoe het team en de kinderen toeleefden naar 'het afscheid'. Het schoolreisje naar de Efteling was de aftrap van feestelijke activiteiten: de Bye bye tea waar herinneringen werden gedeeld, de eenmalige opening van de bioscoop van CBS Open Vensters, de aller-allerlaatste musical van groep acht, het traditionele eindfeest op 1 juli en ... het afscheidslied dat op donderdag 7 juli tijdens de slotactiviteit van de school in première gaat. Daarmee komt een einde aan ruim 40 jaar geschiedenis van CBS Open Vensters.
Bij UN1EK ligt de focus op het aanbieden van onderwijs en opvang in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. UN1EK heeft in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam vijf integrale kindcentra, dertien basisscholen, dertien peuterspeelzalen en zeventien kindcentra voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang. Iedere dag ontvangen wij met veel plezier ruim 5.000 kinderen van 0 tot 13 jaar in onze IKC's, scholen en kindercentra.

 

Slotfeest bij sluiting CBS Open Vensters

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws