vrijdag, 07 april 2017 20:22

Snelweg en stad, over de A20 naar 2040

Schiedam - Op dinsdag 18 april vindt in de hal van station Schiedam Centrum de bijeenkomst ‘Snelweg en stad; over de A20 naar 2040’ plaats. Schiedam is een van de pilotsteden in het programma ‘Slimme en Gezonde Stad’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen zetten wij ons in voor het verbeteren van de milieukwaliteit en de leefbaarheid in de stad zodat mensen gezond kunnen wonen, werken en recreëren.

Een van de projectgebieden in Schiedam is de A20-zone inclusief het stationsgebied en Schieveste. Voor dit gebied is een van de hoofdopgaven om de snelweg in de toekomst beter in te passen in de stad. De afgelopen maanden hebben studenten Bouwkunde van de TU Delft, verdeeld over een zestiental projectteams, zich met dit vraagstuk beziggehouden. Hun studies zijn een eerste vingeroefening voor een mogelijke inpassing van de snelweg in de stad én de ontwikkelingsmogelijkheden van de stad in de omgeving van de snelweg. Hiermee verbetert de milieukwaliteit in Schiedam en wordt de barrière tussen Schiedam Centrum en Noord geslecht. Dit biedt ook kansen om in de A20-zone woningbouw te realiseren, waarbij speciaal de mogelijkheden voor woningen in het (middel)dure segment zijn onderzocht.

Door de samenwerking met de TU Delft kunnen we de opgaven van Schiedam koppelen aan het enthousiasme, de creativiteit én deskundigheid van 250 (!) studenten. Hierdoor zijn we in staat om in korte tijd heel veel inspirerende ideeën te presenteren. We willen de uitkomsten van deze studies graag bespreken met Schiedammers én met mensen die professioneel bij dit gebied betrokken zijn. De studies en uw feedback zullen door de gemeente worden gebruikt voor gebiedsontwikkeling.

De bijeenkomst ‘Snelweg en stad; over de A20 naar 2040’ wordt gehouden op dinsdag 18 april van 15.30 tot 20.00 uur en vindt plaats in de leegstaande winkelruimte in de stationshal op station Schiedam Centrum. Om 16.00 uur zal wethouder Alexander van Steenderen de bijeenkomst formeel openen. Aansluitend én van 18.30 tot 19.00 uur zullen enkele projectteams hun visie in een korte pitch toelichten. Buiten deze tijden is het een inloopbijeenkomst waarbij studenten hun visie graag een-op-een aan u toelichten.

Wij hopen op uw komst en ontvangen graag uw reactie op de studies, zodat we met eenieders inbreng verder kunnen bouwen aan een mooie toekomst voor Schiedam.
Snelweg en stad, over de A20 naar 2040

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws