dinsdag, 21 juni 2016 12:21

SOBO: huurders mogen wél bezwaar maken tegen WOZ waarde

Schiedam - Het SOBO (Schiedams Overleg Bewoners Organisaties) heeft met succes bezwaar aangetekend bij het Schiedamse college van B&W tegen een brief van de Regionale Belasting Groep: alle inwoners mogen bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ beschikking.

Inge Kerdel, Bewonersondersteuner van het SOBO: "In het voorjaar hebben alle bewoners van Schiedam een Aanslagbiljet Belastingen van de Regionale Belasting Groep (RBG) ontvangen. Daarin stond speciaal voor huurders vermeld: 'De WOZ-waarde heeft sinds dit jaar invloed op de hoogte van de huur van sociale woningen. Bezwaar maken heeft alleen zin als u aantoont (en bewijs meestuurt) dat u de maximale redelijke huur betaalt en u een reden hebt waarom u de WOZ-waarde te hoog vindt'.

Het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO) heeft begin mei het College van B&W aangesproken op het feit dat huurders van sociale woningen worden uitgesloten bezwaar te maken als zij niet de maximale huur betalen. Alle huurders hebben recht om bezwaar te maken, zij hebben ten slotte direct belang bij de hoogte van de WOZ, ook als zij niet de maximale huur benaderen."

Het College van B&W heeft afgelopen week het SOBO laten weten dat iedere huurder bezwaar mag maken bij de RBG, ook als de huurder niet de maximaal redelijke huur betaald. De RBG zal ieder ontvangen bezwaar ontvankelijk verklaren en inhoudelijk in behandeling nemen.

Ten slotte heeft het SOBO aangegeven dat huurders op de hoogte dienen te worden gesteld als de eigenaar van de gehuurde woning bezwaar aantekent tegen de WOZ-waarde omdat de huurder direct belang heeft in de uitkomst van deze bezwaarprocedure. Het College van B&W heeft het SOBO laten weten de huurder (en omgekeerd uiteraard hetzelfde) op te hoogte te stellen als de eigenaar bezwaar aantekent tegen de WOZ-waarde.

Huurders die een bezwaarschrift willen opstellen, kunnen terecht bij het SOBO (Singel 85, te Schiedam).

SOBO: huurders mogen wél bezwaar maken tegen WOZ waarde

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws