woensdag, 14 september 2016 17:06

SP Vlaardingen stelt vragen over noodzaak Blankenburgtunnel

Vlaardingen - De fractie van de SP stelt vragen aan het college naar aanleiding van een gedaan onderzoek van onderzoeksbureau CE Delft. Dit onderzoeksbureau heeft een grondig onderzoek gedaan naar de noodzaak van de Blankenburgtunnel en de A24, de zesbaans-rijksweg die op deze tunnel aansluit. In dit onderzoek werd de grond gelijk gemaakt met de plannen van minister Schulz en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Zo blijkt het dat wat de SP al jaren roept nu ook is onderbouwd in een onderzoek, gedaan in uitvoering van Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en diverse bewonersorganisaties. Zo blijkt uit het onderzoek dat de verkeerdrukte in de toekomst veel lager uitvalt en dat de aanleg van de tunnel is gebaseerd op cijfers van tien jaar terug. Cijfers die dus nu achterhaald blijken te zijn en wat dus door de SP en diverse organisaties al jaren geroepen wordt.

De SP wil van het college van burgemeester en wethouders weten of zij aan de hand van deze nieuwe informatie opnieuw met de minister in gesprek gaan om de aanleg van de omstreden weg ter discussie te stellen.

'Wij hebben daarom vragen gesteld aan het college.' aldus de SP:
1. Is het college bekend met het onderzoeksrapport over de noodzaak van de Blankenburgtunnel en de A24van onderzoeksbureau CE Delft?

Zo nee, is het college van plan dit onderzoek alsnog door te nemen?

2. Is het college het met de SP eens dat dit onderzoek nogmaals aantoont wat al jaren geroepen wordt door verschillende organisaties (waaronder de SP), dat de aanleg van de Blankenburgtunnel en A24 alleen maar schade aanrichten aan natuur en milieu. Terwijl er helemaal geen noodzaak is voor de aanleg van de Blankenburgtunnel en de A24.

3. Bent u voornemens om contact op te nemen met de minister om naar aanleiding van dit onderzoek te vragen of de minister haar plannen voor de Blankenburgtunnel en A24 wil heroverwegen?

Zo nee, kunt u dan uitgebreid aan de Vlaardingse bewoners uitleggen waarom niet?

SP Vlaardingen stelt vragen over noodzaak Blankenburgtunnel

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws