dinsdag, 31 mei 2016 09:39

SP Vlaardingen stelt vragen over plaquette gevallenen

Vlaardingen - De SP fractie in de Vlaardingse gemeenteraad heeft vragen gesteld over de nieuwe plek plaquette gevallene in WO II station Vlaardingen Centrum.

De SP aan het college: "Omdat het bestaande tracé van de Hoekse Lijn tussen Schiedam en Hoek van Holland omgebouwd gaat worden van een spoorlijn naar een metroverbinding. Waardoor alle stations op de Hoekse Lijn worden omgebouwd of gerenoveerd, zal daarbij ook station Vlaardingen centrum worden aangepakt. De plannen voor station Vlaardingen Centrum zijn onder andere dat het stationsgebouw/kiosk zal worden gesloopt. Doordat dit gebouw gesloopt gaat worden, maakt de SP zich zorgen over het volgende. Op de muur van het stationsgebouw hangt een plaquette die na de sloop van het stationsgebouw/kiosk geen plaats meer zal krijgen op het vernieuwde metrostation Vlaardingen Centrum. Het gaat hier om een plaquette voor een gevallene uit de tweede wereldoorlog (zie de bijgevoegde foto). Er is voor behoud van deze plaquette zowel aandacht gevraagd bij de plancommissie Hoekse Lijn Vlaardingen als bij de Historische Vereniging Vlaardingen, daarbij is toegezegd dat de plaquette wel behouden zal blijven. Alleen is er nu nog geen nieuwe locatie gevonden waar deze plaquette, ter nagedachte aan de heer Gerrit van der Meijden (wegwerker van de NS), kan worden opgehangen. De SP fractie is van mening dat we het niet kunnen accepteren dat het oorlogsmonument niet wordt teruggeplaatst op of bij het station na de verbouwing.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft onze fractie de volgende vragen;
1. Wat vindt u er van dat deze plaquette geen plaats meer krijgt op het nieuwe (metro)station Vlaardingen Centrum?
2. Is het college het met de SP fractie eens dat we het niet kunnen accepteren dat een oorlogsmonument van het station Vlaardingen Centrum af wordt gehaald en niet op of bij het station wordt teruggeplaatst na de verbouwing? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u net als de SP fractie van mening dat het niet te accepteren valt dat er zo gemakzuchtig met een oorlogsmonument wordt omgegaan? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid om mee te denken voor een plek voor dit oorlogsmonument, en een eventuele locatie beschikbaar te stellen bij het station mocht het niet lukken om deze op het station zelf terug te hangen?

SP Vlaardingen stelt vragen over plaquette gevallenen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws