woensdag, 13 april 2016 20:33

SP Vlaardingen wil meer maatwerk kostendelersnorm

Vlaardingen - De SP Vlaardingen vraagt aandacht voor maatwerk bij de kostendelersnorm. Recentelijk heeft de gemeente Amsterdam besloten de zogenoemde kostendelersnorm soepel toe te passen. De kostendelersnorm houdt in dat uitkeringsgerechtigden een lagere uitkering krijgen als zij hun woning delen met een of meer volwassenen.

Als bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde intrekt bij een alleenstaande, dan krijgt hij of zij bijna 280 euro per maand minder dan de alleenstaandenbijstand van 970 euro. De ruimte is geschapen door staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA). Zij schreef onlangs in een 'verzamelbrief' aan de gemeenten dat zij maatwerk mogen leveren.Voor uitzonderingen op de kostendelersnorm heeft Klijnsma dus de weg vrijgemaakt.

Naar aanleiding van de berichtgeving uit Amsterdam heeft de SP in Vlaardingen vragen aan het college gesteld. De fractie wil weten of het leveren van meer maatwerk voor wat betreft de kostendelersnorm ook in Vlaardingen toegepast gaat worden. 'Het zou mooi zijn als het college ook mantelzorgers of de ontvangers van mantelzorg onderdeel uit laten maken van het leveren van meer maatwerk' aldus Ingrid Wijker van de SP fractie.

SP Vlaardingen wil meer maatwerk kostendelersnorm

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws