woensdag, 19 oktober 2016 13:38

Spoedeisende hulp voorlopig 's nachts dicht in Schiedam

Schiedam - In Schiedam gaat de spoedeisende hulp 's nachts weer dicht. Dit gebeurde ook al in de zomerperiode. Het ziekenhuis zegt dat het komt door de krapte op de arbeidsmarkt voor SEH-verpleegkundigen in de regio én in Nederland.

Het besluit valt slecht in de regio. Vooral omdat het ziekenhuis eerder al een storm van kritiek kreeg na de voorgenomen sluiting van de geboortezorg in Schiedam. Het lijkt er voor veel inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis echt op dat de Schiedamse vestiging van het fusieziekenhuis langzaam wordt afgetakeld.  Waarom de SEH in Schiedam sluiten terwijl er in Rotterdam zoveel andere ziekenhuizen met een SEH zijn? In de regio Waterweg is juist alleen het Vlietland!

Karen Kruijthof, lid van de Raad van Bestuur van het Ziekenhuis zegt op RTV Rijnmond dat het Franciscus 'een Level 2 SEH heeft en het Vlietland niet'. Datzelfde argument van meer mogelijkheden in Rotterdam dan in Schiedam werd ook gebruikt om de geboortezorg naar Rotterdam over te hevelen. En het voedt de gedachte dat het ziekenhuis in Schiedam een tweederangs ziekenhuis wordt.  

In Rotterdam zien we op een afstand van hemelsbreed maximaal 8,5 km (!) van het Franciscus Ziekenhuis: het Erasmus MC, het Haven Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. De afstand van b.v. Vlaardingen Holy tot het Franciscus is al meer dan 12 Km en de Maassluizenaren moeten nu 's nachts zelfs meer dan 20 km reizen om bij een SEH te komen. 

Als we kijken naar de SEH-levels dan heeft het Vlietland een level 3 net als Ikazia, Haven Ziekenhuis en IJsselland.
Level 2 heeft ook, behalve het Franciscus, het Maasstad Ziekenhuis.
Erasmus MC heeft zelfs level 1.  

Het ziekenhuis schrijft in een persbericht: 'Voor Franciscus Gasthuis & Vlietland betekent het tekort aan SEH-verpleegkundigen tot onze spijt dat wij op korte termijn de continuïteit voor beide SEH-afdelingen in Rotterdam én in Schiedam niet kunnen garanderen. Om de best mogelijke continuïteit te kunnen bieden zijn wij genoodzaakt om ’s nachts de beschikbare capaciteit te concentreren op de SEH level 2 van Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Dit betekent dat de SEH Franciscus Vlietland te maken krijgt met een (tijdelijke) nachtelijke sluiting per 1 november 2016.'

Spoedopvang

'Kinderen die komen voor de kinderarts kunnen wel op elk moment (24/7) terecht in Franciscus Vlietland. Vanzelfsprekend is opschaling bij (externe) calamiteiten en rampen voor beide locaties gegarandeerd.' Schrijft het Ziekenhuis.

De noodmaatregelen zijn overlegd met de GHOR, de ambulancedienst en de huisartsen. Ook wordt er nauw afgestemd met de Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord (HAP), zodat deze noodmaatregel optimaal kan worden opgevangen.

Werving personeel op SEH

'Op dit moment spannen wij ons nog steeds in om nieuw personeel te werven voor de Spoedeisende Hulp. De gehele regio kampt echter met grote personele krapte op het gebied van Spoedeisende Hulp. Ook landelijk is de krapte op SEH's dermate nijpend dat het Capaciteitsorgaan onlangs besloten heeft de landelijke opleidingscapaciteit voor SEH/IC/CCU-verpleegkundigen drastisch te verhogen, om daarmee het gebrek aan gespecialiseerd personeel het hoofd te bieden.'

Foto: Google Maps

Spoedeisende hulp voorlopig 's nachts dicht in Schiedam

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws