dinsdag, 14 oktober 2014 16:59

Stadgehoorzaal niet blij met nieuwe plannen

De Stadsgehoorzaal in Vlaardingen is niet blij met de herziene bezuinigingsplannen van het college. "De Gemeente gunt Vlaardingers geen theater!
Er zijn oplossingen; maar de gemeente werkt niet mee" stelt directeur Sandra Bruinsma. Eerder werd in Vlaardingen al een protestmars gehouden tegen de bezuingingen (http://popuptv.nl/pop-up-tube/gospwxuor1s).

Ze vervolgt: "Vandaag brengt het College van B&W van de Gemeente Vlaardingen de Begroting voor 2015 naar buiten. Op 5 en 6 november geeft de gemeenteraad aan of zij akkoord gaat met de plannen. In het voorjaar van 2014 presenteerde het college al een voorlopige begroting, die tot de nodige commotie in de stad leidde; enorm veel insprekers tijdens de raadsvergadering, een groot protest op de markt en 12.000 handtekeningen. Vandaag hoort u dat het College van B&W totaal niet naar de Vlaardingers heeft geluisterd want er is niets gewijzigd in de voorgenomen bezuinigingsplannen op de Stadsgehoorzaal. Met andere woorden: het College van B&W gunt Vlaardingen geen theater en zorgt er eigenhandig voor dat de Stadsgehoorzaal aan haar laatste seizoen is begonnen!

Het College van B&W heeft niet alleen de inwoners van Vlaardingen genegeerd. Ook wordt er totaal niet geluisterd door de gemeente naar de plannen vanuit de Stadsgehoorzaal. Plannen die ervoor zorgen dat het theater kan blijven bestaan.

De oplossingen die genegeerd worden door de gemeente
Het gebouw! Het pand van de Stadsgehoorzaal is eigendom van de gemeente Vlaardingen en staat daar voor € 7,5 miljoen in de boeken. Het gebouw is echter maar € 1,5 miljoen waard. Een oplossing is dat de gemeente het gebouw verkoopt. De gemeente wil het pand echter niet onder de prijs van € 7,5 miljoen verkopen omdat dat tot verlies leidt. Ook huurverlaging is om die reden geen optie. De huur wordt zelfs ieder jaar gewoon verhoogd door de gemeente.

Een betere oplossing is herfinanciering van het gebouw, zodat de gemeente geen verlies leidt. Het College van B&W wil hier niet verder over praten. De gemeente beweert namelijk dat er geen bedrijven zijn die willen investeren in de herfinanciering van het gebouw. Die bedrijven zijn er wel, de Stadsgehoorzaal heeft daar ook overleg mee gehad, maar de gemeente weigert er verder op in te gaan. De Stadsgehoorzaal is machteloos.

Een laatste oplossing is te groeien naar één culturele organisatie in Vlaardingen waar alle grote culturele instellingen van Vlaardingen in op kunnen gaan (o.a. De Kroepoekfabriek, Kade40, Museum Vlaardingen en de Stadsgehoorzaal). Dit levert een efficiency slag op, omdat op die manier minder management/directie nodig is en het geld juist besteed kan worden aan de specialisten die nodig zijn om op meerdere locaties te kunnen draaien. Zo is er bijvoorbeeld één medewerker, die voor alle instellingen fondsen en sponsoren binnen kan halen. Dit is voor bedrijven en fondsen veel helderder dan de versnippering nu. Extra hulp wordt alleen ingehuurd, wanneer het nodig is.
De gemeente Vlaardingen zou de uitvoering van dit plan moeten initiëren en organiseren, maar voelt zich hiertoe niet geroepen. Dat is onbegrijpelijk, want het gaat wel over het efficiënt besteden van gemeentelijke subsidie, oftewel uw belastinggeld!

De Stadsgehoorzaal heeft alles gedaan wat in haar macht ligt om Vlaardingers een theater te bieden, maar het College van B&W wil een kaal en leeg pand. Komt u in opstand?"

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws