woensdag, 29 juni 2016 19:08

Stadsagenda Vlaardingen

De Stadsagenda Vlaardingen is ‘online’ en te vinden op www.deburgermeester.nu en www.vlaardingen.nl. in de Stadsagenda Vlaardingen zijn de ruim 300 ideeën en stadsverhalen terug te vinden uit de campagne De Burger Meester. Ook komen enkele bedenkers van ideeën aan het woord, om de diversiteit in ideeën, aanpak en benadering te illustreren. De rode draad in de ruim 300 ideeën leidde tot 15 thema’s. Bij elke thema is de Vlaardingse visie te vinden. Ook is in de Stadsagenda te lezen welke trends en ontwikkelingen op Vlaardingen van invloed zijn.

Haal je agenda af!

Behalve een digitale versie verschijnen er ook gedrukte exemplaren van de Stadsagenda Vlaardingen. Deze zijn vanaf maandag 4 juli gratis af te halen bij de receptie van het stadskantoor aan Westnieuwland 6. Na de zomervakantie volgt een bijeenkomst over de Stadsagenda Vlaardingen voor alle betrokkenen en belangstellenden.

Mobiele verzamelplek

Onder het motto De Burger Meester werden in augustus 2015 alle Vlaardingse inwoners, instellingen, bedrijven, politici, medewerkers van de gemeente en andere betrokkenen uitgenodigd om hun stadsverhaal of idee over de toekomst van Vlaardingen voor het voetlicht te brengen. Met als achterliggende gedachte: wat goed is voor Vlaardingen en de Vlaardingers, weten de Vlaardingers als de beste. Een caravan trok als mobiele verzamelplek van ideeën en stadsverhalen de wijken in en op de website www.deburgermeester.nu kwamen alle ideeën samen.

Ideeën in uitvoering

Hoe staat het nu - in juni 2016 - met de ingediende ideeën en stadsverhalen? Dat varieert per idee. Al tijdens de campagne gingen enthousiaste bedenkers van ideeën aan de slag met de uitvoering. Sommige ideeën bleken opgenomen in plannen van de gemeente of andere organisaties. Met weer andere ideeën is niets gedaan, bijvoorbeeld omdat de bedenkers of sympathisanten (nog) niet de behoefte of de tijd hebben om zich er praktisch voor in te zetten. Of er is tijd nodig voor het creëren van samenwerking. Ideeën bleken ook meningen of klachten over bestaande situaties.
De Vlaardingers hebben de Stadsagenda samen gemaakt. De gemeente heeft bij alle ideeën op www.deburgermeester.nu een reactie geplaatst, met als doel om bedenkers verder op weg te helpen of om relevante informatie te geven over een onderwerp of situatie, maar ook om mee te denken hoe ideeën te realiseren zijn, eventueel in samenwerking met de gemeente en/of andere organisaties.

De Burger blijft Meester

Het college van burgemeester en wethouders biedt de Stadsagenda aan de stad en de raad aan, zodat de Stadsagenda als impuls en inspiratie kan dienen voor de ontwikkeling van de stad. De Stadsagenda Vlaardingen is een dynamisch document dat voortdurend wordt aangevuld met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het gedachtegoed van De Burger Meester – Samen maken we de stad – blijft omarmd en de stad gaat verder aan de slag met de opbrengsten van de campagne De Burger Meester.

 

foto: Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws