woensdag, 19 augustus 2015 16:31

Stadsagenda: Vlaardingse burgerparticipatie

Wat goed is voor Vlaardingen en de Vlaardingers, weten de Vlaardingers als de beste. De mensen die hier leven, wonen, werken en ondernemen zijn onze stadsexperts. Bert Blase, burgemeester van Vlaardingen, nodigt alle stadsexperts uit om samen een Stadsagenda te maken voor de toekomst van Vlaardingen.

Maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van bedrijven krijgen op 19 augustus een uitnodiging van de burgemeester om hun inzichten en ideeën aan hun stadsgenoten en het stadsbestuur te presenteren tijdens de Stadstoer. Inspireren en illustreren staat centraal tijdens de Stadstoer, die loopt van 12 september tot 21 oktober. Vlaardingers delen informatie en verhalen met elkaar en met het stadsbestuur in een open en verkennende sfeer.

Stadsplein: pop-up!
Naast de Stadstoer komt er van 12 september tot 21 oktober in de wijken en bij scholen een 'pop-up Stadsplein' waar mensen spontaan langs kunnen gaan om hun meningen en ideeën naar voren te brengen. Ook vragen we de mening van de circa 2.000 mensen van het Vlaardingse internetpanel. Meedoen kan daarnaast via internet.

De centrale vraag is: Wat kunnen we in Vlaardingen volgens de Vlaardingers (extra) doen om in de toekomst een stad te blijven waar inwoners fijn kunnen leven en waar het prettig wonen, werken en recreëren is? Welke ontwikkelingen en trends (gaan) spelen in Vlaardingen? Wat betekent dit voor de Vlaardingers? Welke kansen, risico's en oplossingen ziet u en welke ideeën en initiatieven heeft u?

Wie meer wil weten over de Stadsagenda, de Stadstoer en de Stadspleinen is van harte welkom op woensdagavond 2 september in De Kroepoekfabriek aan de Koningin Wilhelminahaven ZZ 2-A van 19.30 tot 22.00 uur voor een inspiratie- en informatieavond.

En dan? Discussie!
Eind oktober bundelen we alle inbreng - van Stadstoer, Stadspleinen en internet - en leggen dit voor aan de stad, zowel online als op locatie. Dan is het tijd voor reflectie en discussie en blijkt wat de stadsexperts het belangrijkste vinden en wie waarmee aan de slag wil. Dit doen we bijvoorbeeld met forumdiscussies op de website, door polls en door een peiling onder het Vlaardingse internetpanel. Zo maken we samen de Stadsagenda.

DEBURGERMEESTER.NU
De campagne voor de Stadsagenda heeft als slogan 'De Burger Meester'. Burgemeester Bert Blase licht dit graag toe: "Soms denken mensen dat de burgemeester de baas is in een stad. Dat is niet zo. Het idee is juist dat de Vlaardingse burgers het steeds meer voor het zeggen hebben als het gaat om de maatregelen en het beleid in hun stad. Daarom hebben we gekozen voor 'De Burger Meester'. De burger (in ruime zin bedoeld) is immers meester in de stad en levert een waardevolle bijdrage met zijn of haar inzichten, ideeën én initiatieven."

Kijk vanaf 1 september op www.facebook.com/deburgermeester en op www.deburgermeester.nu voor meer informatie over het initiatief voor een Stadsagenda voor Vlaardingen. In de tussentijd is op www.vlaardingen.nl/stadsagenda ook informatie te vinden over het traject om tot een Stadsagenda te komen.

Stadsagenda: Vlaardingse burgerparticipatie

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws