donderdag, 30 juni 2016 19:33

Stadsarchief Vlaardingen doet mee met de verkiezing 'stuk van het jaar'

Vlaardingen - Het Stadsarchief Vlaardingen stort zich, samen met vele andere archief- en erfgoedinstellingen, vol enthousiasme in de verkiezing van ‘Het Stuk van het Jaar’. Deze landelijke wedstrijd brengt de mooiste, leukste en meest bijzondere archiefstukken voor het voetlicht.

Het thema, ‘Grenzen’, hetzelfde als van ‘De Week van de Geschiedenis’ waar de verkiezing een onderdeel van is, is actueel en voor veel uitleg vatbaar. Juist vanwege dat laatste was de keuze niet gemakkelijk. Uiteindelijk zet het Stadsarchief onderstaande drie bijzondere archiefstukken in bij de lokale voorverkiezing die 1 juli van start gaat.

Verzetskrant gemaakt door leerlingen van groep 7, mei 2016

Een verzetskrant over de verzetsgroep De Geuzen in maart 1941, dit jaar gemaakt door groep 7 van Daltonschool De Klinker, doet de grens tussen heden en verleden vervagen. Tijdens het bezoek aan het Stadsarchief voor een project over de Tweede Wereldoorlog gaan de leerlingen onder meer in de depots op zoek naar de archiefdoos waarin zich de stukken van het Geuzenproces bevinden. Hierdoor komt het verleden, dat zo ver weg lijkt, plotseling wel héél dichtbij.

De verzetskranten die de leerlingen na afloop maken, staan symbool voor hoe belangrijk het is om de geschiedenis te laten voortleven bij de jeugd van nu. Alle ingeleverde verzetskranten krijgen een plek in de Handschriften- en documentatieverzameling en vormen daarmee weer een archief voor later.

Miniatuurboekje, tweede helft 18e eeuw

Nog net binnen de grenzen van het waarneembare valt het in perkament gebonden miniatuurboekje dat slechts 28 bij 22 millimeter groot is. In het 18e-eeuwse miniboekje staan de wapens van achtentwintig voornamelijk Hollandse en Zeeuwse steden en dorpen, waaronder Vlaardingen, afgebeeld. Ondanks hun formaat zijn de met inkt getekende en met de hand ingekleurde wapentjes soms zeer gedetailleerd. Helaas is de maker van het boekje onbekend (bron: Archiefbibliotheek, ongeïnventariseerde aanwinsten).

Ingekleurde handschriftkaart van het gebied rond De Zouteveense Meer, 1635/1689

Dit meertje lag in het voormalige Zouteveen, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de gemeente Vlaardingen. Op 2 november 1635 heeft de landmeter van het Hof van Holland, Johan van Beest, de boerderij en landerijen van Adam van Groenewegen gemeten en in kaart gebracht. Dat resulteerde in deze mooie kaart van de percelen (in lichtgroen aangegeven) van laatstgenoemde. Van Groenewegens boerderij en opstallen zijn bovenaan de kaart te zien. De percelen liggen half rondom ‘De Souteveense Meer’, een kom in het veenlandschap die pas in de 19e eeuw door slecht onderhoud verlandde. De landmeter kwam na zijn meting uit op ruim negentien morgen (= zestien hectare). De handschriftkaart wordt bekroond met een fraaie windwijzer. Dit is een kopie van die kaart, op 28 december 1689 gemaakt om met andere kaarten te worden opgenomen in het grote ‘Register van d’ heerlikheyd van den Souteveen’ (bron: Archieven Heerlijkheid Zouteveen en De Lier, inv. nr. 1).

De keus is aan de Vaardingers en andere belangstellenden. De stukken kunnen zij nog eens rustig bekijken op de website www.geschiedenisvanvlaardingen.nl. Het is dan ook mogelijk om meteen op het favoriete stuk te stemmen. Álle ingeleverde verzetskranten zijn op diezelfde website te bekijken bij ‘Educatie’.

De fysieke archiefstukken worden tot en met oktober tentoongesteld in het Stadsarchief aan het Plein Emaus 5, 3135 JN Vlaardingen. Hier kunnen mensen (van dinsdag t/m vrijdag) vanzelfsprekend ook hun stem uitbrengen.

Landelijke titel

Het door het publiek uitverkoren Vlaardingse archiefstuk dingt mee naar de landelijke titel ‘Stuk van het Jaar' 2016. Vanaf 1 september aanstaande zijn de inzendingen van alle deelnemende archiefinstellingen te zien op de website van de Maand van de Geschiedenis/Stuk van het Jaar. Hier kunnen mensen dan ook hun stem uitbrengen op het Vlaardingse stuk. De landelijke publieksactiviteit ‘Stuk van het Jaar’ is een initiatief van BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland), Bedrijfshistorie Rabobank, Gemeentearchief Gemert-Bakel, BHIC, Regionaal Archief Tilburg en partners.

Stadsarchief Vlaardingen doet mee met de verkiezing 'stuk van het jaar'

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws