dinsdag, 03 oktober 2017 21:09

Stadsbestuur neemt maatregelen die de leefbaarheid in Schiedam moeten vergroten

Schiedam - Burgemeester Lamers van Schiedam en zijn wethouders maken zich zorgen over de leefbaarheid van de stad. 'Schiedam moet een stad zijn waarin alle inwoners prettig, leefbaar en veilig wonen.' 'Moet' maar is het dus niet overal.

In de meeste buurten gaat het goed, volgens de gemeente, maar onderzoek laat zien dat het een aantal plekken in de stad niet goed gaat. Het stadsbestuur stelt daarom maatregelen voor, die de komende jaren moeten leiden tot het verbeteren van de leefbaarheid.

De gemeente zegt dat ze al een aantal jaren goed bezig zijn: onder andere door het vernieuwen van woningen, het opknappen van de openbare ruimte en het versterken van de onderlinge sociale contacten in buurten. Daar komen nu maatregelen bij die overlast tegengaan en zorgen voor 'een evenwichtiger samenstelling van die buurten of straten'.

Overlast
Buren blijken zich er vaak niet van bewust te zijn dat zij overlast veroorzaken. Toch wordt overlast van buren vaak genoemd als een van de grootste ergernissen. In de vernieuwde APV, die het college in december aan de gemeenteraad voorlegt, krijgt de burgemeester de mogelijkheid een gedragsaanwijzing op te leggen aan iemand die overlast veroorzaakt voor zijn of haar omgeving.
Verder worden de mogelijkheden van het Gemeentebreed Interventie Team vergroot. Vanaf 2018 wordt dit team uitgebreid met een aparte Regisseur Woonoverlast, die ervoor zorgt dat meldingen van overlast terechtkomen bij de juiste partij. De regisseur neemt ook regie in de ernstiger zaken van woonoverlast en is het aanspreekpunt voor bewoners die te maken hebben met huisjesmelkers.
Daarnaast zet de gemeente in op voorlichting over hoe woonoverlast te voorkomen is en hoe problemen op een goede manier onderling, of met hulp, kunnen worden opgelost.

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
Voor twaalf gebieden in de stad, verspreid over vier wijken, vraagt de gemeente toestemming aan de minister voor het inzetten van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel bekend als de Rotterdamwet. In deze gebieden zijn de cijfers voor leefbaarheid op dit moment onvoldoende.
In een deel van deze gebieden krijgen bepaalde woningzoekenden voorrang, bijvoorbeeld mensen met een maatschappelijk gebonden beroep, zoals politieagent, verpleegkundige of onderwijzer. In een deel van deze gebieden zullen kandidaat-huurders worden gescreend op het in het verleden veroorzaken van woonoverlast.
Inzet van de Wbmgp is een ondersteunende maatregel, die wordt ingezet in samenhang met een brede aanpak van de leefbaarheid.

Informatie over de aanpak van woonoverlast en de inzet van het Gemeentebreed Interventieteam staat op www.schiedam.nl/interventieteam .

Stadsbestuur neemt maatregelen die de leefbaarheid in Schiedam moeten vergroten

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws