woensdag, 30 augustus 2017 15:20

Stadserf over parkeren binnenstad

Schiedam - Op dinsdag 5 september 2017 vindt er weer een politieke Stadserf-bijeenkomst  plaats in  Schiedam.

Om 19.30 uur start de Speakers'corner. Vanaf 20.00 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:

Uitvoeringsprogramma Parkeren 2017 - 2020
Staat van de Stad en Demografische, technologische en maatschappelijke trends en opgaven
Armoedebeleid voor kinderen

Wat het parkeren betreft gaat het uitvoeringsprogramma uit van
Parkeren mag, maar andere mobiliteitsvormen zijn beter;
Gratis Parkeren bestaat niet, en;
De parkeerder betaalt voor parkeren.

'In het Uitvoeringsprogramma Parkeren staat beschreven, hoe binnen Schiedam de komende jaren wordt omgegaan met parkeren en wat er verandert ten opzichte van nu'zo legt raadslid John van Sliedregt uit op zijn Facebookpagina. 'Het is een uitvoeringsprogramma. Dat wil zeggen, dat het geen voorstel is, dat nog door de gemeenteraad goedgekeurd moet worden. Op 5 september wordt het uitvoeringsprogramma behandeld in een stadserfbijeenkomst. Hier kunt u meer informatie krijgen en eventuele vragen stellen.'

Het stadsbestuur stelt dat; 'Het autobezit per huishouden in Schiedam ligt net iets lager dan gemiddeld in Zuid-Holland en veel lager dan het landelijk gemiddelde. In Schiedam zijn in totaal ruim 35.000 parkeerplaatsen wat in verhouding met de ongeveer 25.000 motorvoertuigen in Schiedam ruim voldoende is om in te kunnen spelen op de vraag van bezoekers en toekomstige groei.

Dit neemt niet weg dat de parkeerdruk op specifieke tijdsmomenten en op buurt- en straatniveau (te) hoog is. Met name in de oudere stadswijken is de openbare ruimte beperkt. Schiedammers ervaren een parkeerdruk omdat ze tegelijkertijd op hetzelfde tijdstip op dezelfde locaties willen zijn (wonen, werken, winkelen en recreëren/sporten). Mensen die niet over een parkeerplaats beschikken op eigen terrein, willen hun vervoermiddel zo dicht mogelijk bij de voordeur hebben in de openbare ruimte. Ongeacht of dat nu een fiets, een (tweede) auto of een bedrijfsauto is.

Voor wie het hele plan wil lezen: klik hier.

Stadserf over parkeren binnenstad

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws