maandag, 27 juni 2016 19:55

Stadsimkers krijgen hulp bij ontwerpen van Idylle

nieuwe stadsblad

Schiedam - De Schiedamse stadsimkers krijgen bij het ontwerpen van de Idylle hulp uit bijzondere hoek. Leerlingen van Lyceum Schravenlant denken en doen actief mee om de Idylle te realiseren.

Een idylle is een bloemrijke plek, waar bijen, vlinders en mensen kunnen genieten van de rust en de natuur. Zo’n idylle is een logische vervolgstap voor de Schiedamse stadsnatuur. Immers, het project de Bijenbaan langs de Slimme Watering in Schiedam-Noord werd deze maand nog door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap beloond met de Gouden Zwaluw 2016.

Als het aan de stadsimkers en het Natuur- en Milieu Educatief Centrum (NME) ligt, verrijst er een idylle naast de speelpolder in Schiedam-Noord. Daartoe hebben ze de hulp van de jeugdige ontwerpers ingeroepen: leerlingen uit klas 3 havo en vwo van Lyceum Schravenlant.
Omdat je pas kunt ontwerpen als je weet waar je het over hebt, werden de leerlingen eerst uitgebreid geïnformeerd door verschillende deskundigen op het gebied van stadsnatuur, bijen en vlinders. Stadsimkers Anita de Boo van Uijen en Marcel Polak en docent biologie Mart Cruts deelden hun kennis met de leerlingen en stadsecoloog Hans de Kruijf gaf een rondleiding in het gebied zelf.

De zes beste ontwerpen zijn ondertussen getoond aan de stadsimkers en Rob van der Drift van het NME, die allen zeer enthousiast waren. De afspraken voor het vervolg zijn gemaakt. Leerlingen van Lyceum Schravenlant helpen mee bij de totstandkoming van de nieuwe idylle van Schiedam.

Lyceum Schravenlant is een Schiedamse school voor havo en vwo met aandacht voor mens en milieu.

Stadsimkers krijgen hulp bij ontwerpen van Idylle

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws