dinsdag, 11 april 2017 20:30

Stadsspeld Vlaardingen voor Eric van Rongen

Vlaardingen - Locoburgemeester Hans Versluijs verraste op 11 april jl. Eric van Rongen met een Vlaardingse Stadsspeld na afloop van de ledenvergadering van de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV).

De gemeentelijke onderscheiding is een eerbetoon voor mensen die een opmerkelijke prestatie hebben verricht en zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaardingse gemeenschap.

Eric van Rongen is 25 jaar bestuurslid van de HVV en 23 jaar eindredacteur van het verenigingsblad Tijdschrift. Verder redigeert hij uitgaande post en door de HVV uitgegeven boeken en artikelen. Ook beheert hij al ruim 20 jaar de ledenadministratie en sinds vorig jaar ook het secretariaat. Hij is een onmisbare schakel in het functioneren van het bestuur van de HVV en daarmee voor de Vlaardingse samenleving. Verder is hij begin 2015 tot voorzitter gekozen van de Vereniging Pauluskoor.

Al zijn verdiensten hebben ertoe geleid, dat het college van burgemeester en wethouders de Vlaardingse Stadsspeld aan Eric van Rongen heeft toegekend.

Stadsspeld Vlaardingen voor Eric van Rongen

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws