zondag, 08 mei 2016 18:21

Stamtafel unaniem: concentratie kraamzorg onzalig plan

Regio - Op zaterdag 7 mei was de politieke Stamtafel & Publiek vanuit de studio van PopUpTv waarin werd gesproken over het besluit tot sluiting van de geboortezorg en kindergeneeskunde en uitkleding van de spoedeisende hulp in het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis. GroenLinks-raadslid Katinka de Rover organiseerde de Stamtafels namens de Schiedamse gemeenteraad. Zij constateert dat draagvlak ver te zoeken is.

Politiek Schiedam en Vlaardingen waren aanwezig, maar ook vertegenwoordigers van de huisartsen, de verloskundigen en inwoners namen plaats. Natuurlijk is er ook een uitnodiging én een herinnering naar het ziekenhuis gestuurd om ook aan te schuiven. Katinka de Rover: “Ik heb geen enkele reactie mogen vernemen op de uitnodiging. Dat vind ik heel stuitend. Het ziekenhuis beweert vanuit de patiënt te denken en de kwaliteit van de zorg te willen verbeteren. Het minste dat je dan kan doen, is met de patiënten en andere belanghebbenden in gesprek gaan.” Dat verder voerende marktwerking en schaalvergroting per definitie tot meer kwaliteit leidt, durft De Rover te betwijfelen. “Als je 4500 bevalling op 1 locatie per jaar moet gaan verrichten, dan wordt het gewoon productiewerk. Wie zegt dat dat een verbetering in kwaliteit van zorg geeft?"

Marjan Tenk benadrukte namens de huisartsen nog een heikel punt: "Het is ook de verdere uitkleding van het ziekenhuis, de spoedzorg wordt ook verminderd. Na 17.00uur is er geen operatiekamer en personeel meer beschikbaar voor acute zorg. Als je 's avonds dus acuut geopereerd moet worden, moet je voortaan ook naar Rotterdam." Dat extra ritje kan een verschil van leven en dood zijn.

Wethouder van Aaken vertelde dat de gesprekken met de werkgroepen eigenlijk eenzijdig waren. "Het is voornamelijk vanuit de kant van de huisartsen, verloskundigen en politiek geweest dat wij überhaupt gezamenlijk aan tafel hebben gezeten." Verloskundige Betty Franke: "wij schoven aan tafel maar het besluit was eigenlijk al genomen."

Ook andere fracties waren, soms zelfs voor het eerst, aanwezig bij de Stamtafel. Catelijne de Groot merkte op dat aanrijtijden ook voor personen zouden moeten gelden en niet alleen voor ambulances. Arie Villerius kaartte aan dat als het om bezuinigingen gaat, de inkomens van de bestuurders ook eens moeten worden bekeken. Zij verdienen 120.000 euro boven de Balkenende-norm. Ook Jacky Silos schoof aan namens de gemeenteraad van Vlaardingen. Zij gaf aan dat de raad van bestuur van het ziekenhuis niet alleen voor de medici, maar helemaal voor de patiënten een onbereikbaar fort is. "Als je op hun Facebookpagina kijkt, zie je enkel positieve verhalen maar aan dit hele besluit is niks positiefs te vinden.”

Silos roept dan ook op om op de Facebook-pagina van het ziekenhuis te laten weten dat je het oneens bent met dit besluit. Wethouder van Aaken ziet nog een kans liggen via het ministerie van Volksgezondheid. "Zo'n besluit vereist een breed draagvlak bij alle partners in de zorgketen en dat is er nu duidelijk niet.” Daarnaast gaan er nog meer acties volgen. De Rover: “Het ziekenhuis neemt geld en niet de zorg als maatstaf. Misschien moeten partners in de keten die taal ook maar eens gaan spreken. Wat als de huisartsen en verloskundigen voortaan naar een ander ziekenhuis gaan doorverwijzen?”

MEER WETEN EN DOEN?

-Teken de petitie op www.vlietland.petities.nl

-Volg de Facebook-pagina van VolwaardigVlietlandZiekenhuis

-Zoek onder hashtag #VolwaardigVlietland.

Stamtafel unaniem: concentratie kraamzorg onzalig plan

Advertentie

nieuwsbrief catnieuws